Actuele vacatures

Op dit moment hebben wij een vacature:

Sollicitaties met Curriculum Vitae kunnen uitsluitend via Meesterbaan gestuurd worden.

 

Actuele vacatures
Werken op De Populier

Werken op De Populier

Ons motto is: “Samen doen we het beter”. Dit houdt in dat wij continu streven naar een optimale samenwerking tussen leerlingen, docenten, directie en docentenopleidingen. Hierbij maken wij gebruik van de methode leerKRACHT, de stap-voor-stap aanpak naar beter onderwijs. Dit resulteert in een krachtige leeromgeving voor iedereen die bij de school betrokken is. Nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen worden met elkaar gedeeld en we geven dit vervolgens een plek in ons onderwijs.

Stage op De Populier

De Populier maakt sinds enkele jaren deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Dat houdt in dat onze schoolopleiders naast stages, ook een deel van het curriculum verzorgen voor studenten van de TU-Delft, het Iclon en de HR. In ons opleidingsplan is er sprake van een doorlopende leerlijn, die in de praktijk zijn nut bewezen heeft. Uiteraard bieden wij waar mogelijk de optie tot maatwerk.
Aan een opleidingsschool worden hoge eisen gesteld. Zo hebben wij naast twee Velon-gecertificeerde schoolopleiders, ook gecertificeerde werkplekbegeleiders die speciaal zijn opgeleid om zorg te dragen voor het begeleiden van studenten en docenten op hun eigen vakgebied. Hierbij maken wij veelvuldig gebruik van de expertise binnen onze school, de nauwe contacten met de opleidingsinstituten (Tu-Delft, Iclon, HR) en de alfa/bèta en gamma platformen via het regionaal steunpunt Leiden.
Los van het prachtige programma dat aangeboden wordt, bieden wij docenten (in opleiding) ondersteuning op het gebied van professionalisering. De ontwikkeldoelen van de nieuwe docenten onderling, verschillen natuurlijk enorm. Waar startende docenten nog regelmatig bezig zijn met het zich eigen maken van de 5 rollen van de docent, hebben meer ervaren docenten vragen op het gebied van differentiatie of mentoraat. Scholing voor docenten is dus net als scholing voor onze leerlingen: maatwerk!

Het inductiearrangement

Het inductiearrangement

Wij verwachten van iedere docent (in opleiding) die nieuw is op De Populier, dat hij/zij gebruikt maakt van ons inductiearrangement. Een van de doelen van het inductiearrangement is dat alle nieuwe docenten, ervaren of niet, zich snel thuis voelen op onze school zodat ze hun werk op een goede en plezierige manier kunnen doen.
Samen met de Universiteit van Groningen hebben onze schoolopleiders onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van docenten. De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons veel inzicht in de behoeften van docenten gedurende de verschillende stadia van hun loopbaan. Deze inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van een inductiearrangement welke door de Universiteit van Groningen is uitgeroepen tot “best practice”.

Klik voor meer informatie op onderstaande links:

Voor opleidingsschool Haaglanden:
→ www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Voor het inductiearrangement:
→ https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GkHrrQ-l-qM
→ http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1117&fromno=879

Voor leerkracht en lesgeven:
→ https://youtu.be/0KYlbACCjsY