Algemeen
De Populier telt 7 directieleden en 163 medewerkers. De school maakt, samen met twaalf andere scholen in Den Haag, deel uit van de stichting Lucas Onderwijs te Den Haag. De twaalf scholen werken samen en staan onder leiding van een regiodirecteur. Stichting Lucas Onderwijs heeft een gezamenlijke, bovenschoolse medezeggenschapsraad, de zogeheten regioraad Den Haag, die gevraagd en ongevraagd de regiodirecteur kan adviseren over schooloverstijgend beleid. Elk van de scholen is vertegenwoordigd in deze raad.

Directie
De Populier heeft een rector. De rector vormt samen met de conrectoren de directie. Er zijn vijf conrectoren. De conrector is medeverantwoordelijk voor de schoolloopbaan van de leerlingen binnen hun afdeling. Tevens stuurt hij/zij een deel van het personeel aan.

Rector: De heer drs. R. van Oevelen
lyceummavo
Conrector brugklas HV & V en HV2
Mw. R.W.J. den Hengst
Conrector brugklas MH en MH2
Mw. A. Bowier
Conrector V2 t/m V6
Mw. drs. S. van de Koevering
Conrector M3 en M4
Dhr. R. Mesman
Conrector H3 t/m H5
Dhr. M. Sturing

Vaksecties
Docenten die lesgeven in hetzelfde vak, vormen een sectie.  Iedere sectie heeft een leider. De sectieleider zorgt er samen met de sectieleden voor dat de juiste stof behandeld wordt, op gelijk niveau getoetst wordt en de juiste methode wordt ingezet. De sectieleider onderhoudt ook het contact tussen schoolleiding en sectie.

Onderwijs ondersteunend personeel
Naast docenten en directie werken er op De Populier ook onderwijsassistenten, conciërges, kantinemedewerkers, roostermakers, administratieve en financiële medewerkers en toezichthouders. Zij behoren allen tot het onderwijsondersteunend personeel. Zij zijn onmisbaar vanwege hun ondersteunende rol binnen de organisatie van de school.