VWO
Binnen het vwo maken we onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Een vwo-opleiding duurt in principe zes jaar en bereidt je voor op een vervolgopleiding aan de universiteit. Een vervolg aan een hbo-opleiding is natuurlijk ook mogelijk.
Enkele jaren geleden hebben we met elkaar afgesproken dat we onze vwo’ers op de allerbeste manier willen voorbereiden op de universiteit. Daarvoor heb je in de eerste plaats een diploma nodig. We willen graag dat je dit met zo mooi mogelijke cijfers behaalt. Ook besteden we zes jaar lang aandacht aan allerlei vaardigheden die je straks helpen een goede start op de universiteit te maken. Je leert hoe je effectief studeert, kritisch nadenkt, reflecteert op je eigen leren en verbeterdoelen te formuleert. Natuurlijk helpen we je ook bij het maken van een goede planning. Zo krijg je steeds meer grip op je eigen leren.
We vinden het ook belangrijk dat je tijdens deze zes jaar tijd en ruimte krijgt om je eigen identiteit te ontwikkelen. Bij vakken als muziek, beeldende vorming, gym, godsdienst en maatschappijleer leer je wat jij belangrijk, mooi en waardevol vindt. In de bovenbouw is er aandacht voor literatuur, theater, ethiek en debattechnieken. Tijdens reizen en kampen maak je op een bijzondere manier kennis met anderen, hun talen en culturen.
Als je naast het gewone programma extra uitdaging zoekt, dan kun je in de bovenbouw een of meerdere extra vakken te kiezen. Leerlingen die dit doen, krijgen veel ruimte om deze vakken op een eigen manier in te richten. Via de bekende programma’s van Cambridge, Goethe en Delf kun je een internationaal erkend taaldiploma behalen. Met zo’n diploma kun je na het vwo gemakkelijker in het buitenland gaan studeren. Maar je kunt natuurlijk ook voor extra moeilijke wiskunde kiezen of je uitleven in de fabklas. Sommige leerlingen volgen zelfs vakken op de universiteit of doen onderzoek in het ziekenhuis voor hun profielwerkstuk in vwo 6.
Vanaf de brugklas kun je natuurlijk ook voor het gymnasium kiezen. Daar leer je Latijn en Grieks, maar ook is er veel aandacht voor klassieke cultuur en filosofie. In de bovenbouw kun je één of beide klassieke talen kiezen. De studie van de klassieke talen dwingt je op een leuke manier om kritisch, nauwkeurig en gestructureerd te werken. Juist omdat het soms best pittig is, word je uitgedaagd om eerlijk naar je eigen leren te kijken. De Romreis in de vierde klas is voor de meeste gymnasiasten het absolute hoogtepunt van hun tijd op De Populier.

HAVO
De havo staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo of naar vwo 5. Onze havo begint na de tweede brugklas. Havo 3 staat in het teken van het kiezen van een vakkenpakket. In havo 4 en havo 5 leren we je wat er van je verwacht wordt in het vervolgonderwijs en natuurlijk bereiden we je voor op het examen.Onze havo-afdeling staat bekend om haar open cultuur. Dat betekent dat je gezien en gekend wordt. De lijnen zijn kort, je kunt ook na de lessen de docenten makkelijk bereiken. Zij nemen de tijd voor je. Iedereen kan zichzelf zijn en voelt zich snel thuis.
We hebben een grote instroom in havo 4 omdat veel mavo-gediplomeerden bij ons een havodiploma willen halen. Deze leerlingen worden het eerste halfjaar extra begeleid in onze H4XL-klas. We besteden daar aandacht aan het leren leren en het bijspijkeren van hiaten in de stof.
Alle leerlingen hebben in havo 3 en havo 4 een klassenmentor die vooral gericht is op het leerproces van de individuele leerlingen. De mentor leert je reflecteren, doelen stellen en helpt je met de planning.
In havo 5 kies je een persoonlijke mentor. Dit is iemand waarbij jij je thuis voelt en die weet wat je nodig hebt om door te groeien naar het hbo.

MAVO
De Mavo van De Populier is sinds januari gevestigd in de Dunklerstraat. In dit nieuwe gebouw is plaats voor 14 klassen.
De eerste twee jaar worden leerlingen geplaatst in MH-klassen en is er de mogelijkheid tot opstroom naar de Havo, mits aan voorwaarden wordt voldaan.
De oriëntatie op het MBO is stevig verankerd, maar een behoorlijk deel van onze geslaagde kandidaten stroomt door naar de Havo. Uiteindelijk stroomt zo’n 40 % van onze leerlingen op.
Het onderwijs op de Mavo kenmerkt zich door een warme sfeer met aandacht voor het individu. We zijn daarbij wel een school met duidelijke regels en afspraken en we verwachten wat van elkaar ! Het is ons doel er uit te halen wat er in zit en leerlingen veel mee te geven voor het vervolg. De grote lokalen en enkele werkplekken bieden mogelijkheden tot differentiatie. We zijn trots op onze resultaten en het percentage geslaagde kandidaten behoort tot de top van Nederland.
Met het oog op de toekomst vult iedere leerling een eigen digitaal portfolio vanaf klas 1 en bieden we Techniek & technologie aan. Vanaf 2020-2021 willen we het vak Technologie in de bovenbouw invoeren.
In het eindexamenjaar kan een extra vak gekozen worden.