Pilot deviceklas schooljaar 2022-2023

De afgelopen twee jaar heeft iedereen zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Voor het onderwijs en het docententeam betekent dit onder andere dat er grote stappen zijn gezet op het digitale vlak.
Om onze kennis op dit vlak verder uit te breiden zijn we in het schooljaar 2021-2022 in alle afdelingen (mh, hv en vwo) gestart met een pilot “Deviceklas”.
De eerste bevindingen zijn positief en de pilot is uitgebreid geëvalueerd. In het schooljaar 2022-2023 zullen we de pilot continueren en uitbreiden.

Pilot deviceklas schooljaar 2022-2023
Wat houdt de pilot in?

Wat houdt de pilot in?

De leerlingen in de deviceklassen zullen op regelmatige basis, zowel op school als na schooltijd, gaan werken met een Chromebook. Uw kind krijgt van school een eigen Chromebook in bruikleen. De inzet van ICT is bedoeld als aanvulling op het bestaande lesmateriaal en dient niet ter vervanging van de boeken die wij gebruiken. We streven naar een optimale mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen.
Verschillende leerstrategieën, formatief handelen en oog hebben voor verschillen zijn en blijven de belangrijkste bouwstenen van onze lessen.
De school zal de volledige zorg dragen voor de aanschaf van en ondersteuning bij dit device. Uiteraard krijgen de leerlingen van de deviceklassen bij de start van het schooljaar instructie over het Chromebook.