Wat is remedial teaching?
Remedial teaching is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen. Leerproblemen zijn bijvoorbeeld het meer dan gemiddeld moeite hebben met spellen, lezen en leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen. Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS.

Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de lesstof ( re-teaching). Remedial teaching heeft tot doel de leerling zo te ondersteunen dat hij/zij met leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan blijven volgen (remediëren).

Wat doen onze remedial teachers?
Onze remedial teachers werken intensief met de leerling gericht op de specifieke behoeften van de leerling. Zo heeft bijvoorbeeld de ene leerling genoeg aan het aanleren van geheugen stimulerende strategieën om beter woordjes te leren, terwijl de andere leerling langdurige begeleiding nodig heeft op het gebied van lezen, studeren en formuleren. Remedial teaching is dus altijd maatwerk!

Hoe werken onze remedial teachers?
De remedial teachers zoeken samen met de leerling en ouders uit wat precies de problemen zijn, en helpt de leerling deze aan te pakken.

Iedereen krijgt dus individuele begeleiding op maat. Remedial teaching gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Remedial teachers op De Populier
Mw. I.A. Bunschoten (remedial teacher)
Mw. B.W. Waasdorp (remedial teacher)
Mw. drs. H.E.M. Coenen (schoolpsycholoog)