Grondslag
De grondslag van het Christelijk College De Populier is de Bijbel in het algemeen en het evangelie van Jezus Christus in het bijzonder. De waarden bezinning, verbondenheid, naastenliefde en verantwoordelijkheid zijn hiermee onlosmakelijk verbonden en vormen dan ook de basis van waaruit wij handelen en omgaan met leerlingen.

Visie
Al meer dan honderd jaar – sinds 1912 – bereidt De Populier jongeren voor op hun toekomst. Wij doen dat geïnspireerd door de christelijke traditie van naastenliefde en bezinning: verbonden met en verantwoordelijk voor elkaar. De Populier is veilig en overzichtelijk. Onze leerlingen voelen zich gezien en krijgen ruimte om hun talenten te ontplooien. De Populier is gewoon een goede school met een fijne sfeer.

De komende jaren werken wij met drie uitgangspunten die ons onderwijs iedere dag richting geven:

Leren voor nu en later
Op De Populier haal je een diploma dat bij je past.
Je leert te leren, bewuste keuzes te maken en kritisch na te denken over je eigen handelen. Fouten maken hoort bij dit proces.
Daardoor durf je nieuwe paden te bewandelen en creatief om te gaan met uitdagingen. Deze houding maak je je eigen.
Wij onderwijzen leerlingen in onze vakken en ondersteunen hen bij het leren leren. Wij geven ruimte aan leerlingen om keuzes te maken en schenken het vertrouwen dat daarvoor nodig is. Leerlingen en docenten geven elkaar hierbij over en weer feedback.

Worden wie je bent
Op De Populier mag je zijn wie je bent,
leer je jezelf beter kennen èn ontwikkel je jezelf.
Je durft jezelf te laten zien.
Wij creëren een veilige omgeving. Wij bieden ruimte voor vragen, stimuleren een eigen mening en dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Wij hebben een voorbeeldfunctie voor leerlingen: wij vinden onze eigen ontwikkeling ook belangrijk.

Samen leven
Op De Populier accepteer je elkaar en heb je oog voor je omgeving. Je weet om te gaan met sociaal-maatschappelijke veranderingen én soms loop je vooruit op veranderingen. Iedereen kan en mag het verschil maken. Wij zijn een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij zijn betrokken op elkaar en geven ruimte aan diversiteit. De Populier is dan ook een school die voor leerlingen van alle gezindten toegankelijk is.

Kortom: op De Populier dagen leerlingen en medewerkers elkaar uit. Wij geven nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen een plek in ons onderwijs. Wij zijn creatief, nieuwsgierig en werken samen. Leerlingen en medewerkers groeien door samenwerking.

Ons motto is dan ook: Samen doen we het beter.