Grondslag
De grondslag van het Christelijk College De Populier is de Bijbel in het algemeen en het evangelie van Jezus Christus in het bijzonder. De waarden bezinning, verbondenheid, naastenliefde en verantwoordelijkheid zijn hiermee onlosmakelijk verbonden en vormen dan ook de basis van waaruit wij handelen en omgaan met leerlingen.

Visie
Al meer dan honderd jaar – sinds 1912 – bereidt De Populier jongeren voor op hun toekomst. Wij doen dat geïnspireerd door de christelijke traditie van naastenliefde en bezinning: verbonden met en verantwoordelijk voor elkaar. De Populier is veilig en overzichtelijk. Onze leerlingen voelen zich gezien en krijgen ruimte om hun talenten te ontplooien. De Populier is gewoon een goede school met een fijne sfeer.

De komende jaren werken wij met drie uitgangspunten die ons onderwijs iedere dag richting geven:

  1. Leren voor nu en later
  2. Worden wie je bent
  3. Samen leven

Ons motto is dan ook: Samen doen we het beter.

 

Onze visie in beeld