De geschiedenis van De Populier in vogelvlucht

In september 1912 wordt door de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs de Eerste Christelijke Hoogere Burgerschool opgericht. De school wordt gevestigd in een woonhuis in de Sweelinckstraat in Den Haag.
Dankzij rijkssubsidie kan er in 1925 een nieuw gebouw betrokken worden in de Populierstraat 109. Op 31 oktober wordt het schoolgebouw in de Populierstraat feestelijk geopend in aanwezigheid van de minister van Onderwijs Rutgers en minister-president Colijn.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw in 1942 gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De lessen worden dan gegeven op het Christelijk Lyceum Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg 40. Omdat de school net buiten de Atlantikwall ligt, wordt het voor de sloop bewaard.
In 1955 krijgt de school de nieuwe naam Christelijk Lyceum De Populier. Door het toenemend aantal leerlingen, wordt er een scholengemeenschap opgericht onder de naam Christelijke Scholengemeenschap De Populier, waaraan in 1968 o.a. de Aeneas Mackayschool en de Groen van Prinsterermulo worden toegevoegd.
Om aan de eisen van de tijd te kunnen blijven voldoen, wordt De Populier in het jaar 2000 gerenoveerd en uitgebreid. In de school zijn nu 33 lokalen, een kantine, een science afdeling, een studiehuis, een collegezaal, een stiltelokaal en een tekenlokaal.
Vanwege het toenemend aantal leerlingen, betrekt de MAVO-afdeling van het Christelijk College De Populier op 8 januari 2018 een gedeelte van een nieuw schoolgebouw aan de Dunklerstraat 7, waarin onder andere ook de Nutsschool M.M. Boldingh onderdak vindt.

 

MEER INFORMATIE OVER INSCHRIJVING, HET PLAATSEN VAN OPROEPEN EN OVER DE VOLGENDE REÜNIE VOLGT BINNENKORT.