Anti-pestbeleid

Op De Populier verwachten we van iedere leerling dat hij/zij meewerkt aan een goede leef- en werksfeer. Het is dan ook ten strengste verboden om anderen te pesten. Om pestgedrag te voorkomen of, indien er toch sprake is van pestgedrag, dit zo goed mogelijk aan te pakken, maken mentoren en teamleiders gebruik van een anti-pestprotocol . In dit protocol staat wat pesten precies inhoudt, wat de signalen van pesten zijn, waarom er gepest wordt en wat we kunnen doen om dit te voorkomen.

Ben je benieuwd naar dit anti-pestprotocol? Klik hier.

Anti-pestbeleid

Fietsenstalling

Het lyceum heeft een fietsenstalling aan de rechterkant van de school en aan de linkerkant van de school. De stalling aan de linkerkant is bestemd voor klas 1, 2 en H3. De stalling aan de rechterkant is bestemd voor de klassen V3 en 4 t/m 6. Fietsen mogen ook geplaatst worden in de fietsrekken op het schoolplein. Scooters mogen alleen geplaatst worden in de daarvoor bestemde vakken. De Dunklerstraat heeft een eigen fietsenkelder. Bromfietsen/scooters kunnen aan de achterkant van de school geparkeerd worden.

Fietsenstalling

Kantineregels

• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
• Laat de tafel waar je aan gezeten hebt netjes én schoon achter.
• Als je iets vernield of beschadigd, moet je zelf de kosten betalen.
•  Zit niet op de tafels of samen met elkaar op één stoel.
• Maak geen rotzooi, want dan loop je de kans op extra corveedienst.

Kantineregels

Pauzeregels

Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om op de trappen (behalve de brede in de Dunklerstraat), overlopen en gangen op de 2e verdieping te pauzeren of je op te houden op het bordes voor de ingang van de school. Als je naar buiten gaat, zorg dan dat je de buurtbewoners niet tot last bent. Het hangen in portieken en raamkozijnen is dus verboden. Roken moet je gewoon nergens doen, want het is hartstikke smerig en slecht voor je. Met de directie van Albert Heijn in de Fahrenheitstraat is afgesproken dat er tijdens de pauzes maximaal 20 leerlingen tegelijk naar binnen mogen. Je moet dus soms even wachten voordat je naar binnen mag. Volg in de winkel braaf de aanwijzingen van het personeel op. Zolang het coronavirus nog niet weg is, zijn er striktere regels. In het speeltuintje naast de Albert Heijn mag je niet spelen!

Pauzeregels

Roken, kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

In en rond het schoolgebouw mag je niet roken. Spelen met een bal rond en in de school is ook niet toegestaan. Kauwgom eten en petten, mutsen of capuchons dragen mag ook niet. Als je vrienden wilt uitnodigen die niet op De Populier zitten, doe dat dan bij je thuis. Bij ons zijn ze niet welkom. Mocht je zin hebben om lekker bloot naar school te komen, bedenk je dan twee maal. Je wordt namelijk direct naar huis gestuurd om je fatsoenlijk aan te kleden. Laat je ook niet verleiden tot het gebruik of verhandelen van laserpennen, alcohol, drugs of wapens. Dit zal ernstige gevolgen hebben!

Roken, kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

Mobiele telefoons en sociale media

Tijdens de les moet de mobiele telefoon opgeborgen worden en het geluid moet uit staan. Binnen de school mag er niet gebeld/gefotografeerd worden. In de pauze mag de telefoon als hulpmiddel gebruikt worden (bv. voor rooster- en leswijzigingen), maar geen oortjes in.  Tijdens de lessen is het niet toegestaan actief te zijn op sociale media, tenzij hiervoor door docenten  toestemming is gegeven. Verder wordt er van je verwacht dat je, bij uitingen op sociale media die met de school te maken hebben, respect hebt voor de school en voor elkaar, en dat je iedereen in zijn waarde laten.

Mobiele telefoons en sociale media

Strafuren, baaluren en inhaaluren

Strafuren, baaluren en inhaaluren

Straf- en baaluren*
Als je je niet aan de regels houdt, loop je de kans op een straf- of baaluur. Dit houdt in dat je je aan het einde van de dag op het 8e en 9e uur moet melden voor taakjes die je waarschijnlijk niet zo leuk vindt.

Inhaaluur

Als je een toets gemist hebt, kun je deze aan het eind van de dag inhalen in het hiervoor bestemde inhaallokaal. Maak hiervoor duidelijke afspraken met je docent.

*Bij ernstige overtredingen loop je de kans geschorst of zelfs verwijderd te worden van school! Probeer dit te allen tijden te voorkomen!
Strafuren, baaluren en inhaaluren

Studiehuisregels

Het studiehuis is van het 1ste t/m het 8ste uur geopend.

• Je mag niet eten en drinken.
• Het gebruik van oordopjes, voor muziek bijvoorbeeld, is niet toegestaan.
• Het lenen van een laptop is mogelijk als je je schoolpasje inlevert.
• Tassen mogen niet op tafel staan.
• Je werkt braaf en in stilte.
• Je telefoon blijft in principe opgeborgen. Als je even op Magister wilt kijken voor het huiswerk, vraag je daarvoor eerst toestemming aan de surveillant.

Studiehuisregels

Te laat of ziek

Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de conciërge. De eerste keer krijg je geen staf. De 2e t/m 6e keer moet je je de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij de conciërge. Als je vaker te laat komt, krijg je steeds een baaluur. Bij ziekte is het de bedoeling dat je voor het begin van de lessen door één van je ouders telefonisch afgemeld wordt. Direct bij terugkeer op school lever je bij de conciërge een ondertekende verzuimkaart in. In Magister kan je zien welke uren eventueel  “open” staan. Als je in de loop van de dag weg moet door ziekte of voor een afspraak, meld je je altijd bij de conciërge voordat je vertrekt.

Te laat of ziek

Meer weten over de rechten en plichten van leerlingen?