Mobiele telefoons en sociale media

Tijdens de lessen mag je mobiele telefoon niet hoorbaar en niet zichtbaar zijn. Overtreed je deze regel, dan wordt je telefoon in beslag genomen door de docent. Je kunt je telefoon aan het einde van de lesdag ophalen bij je conrector.

Verder wordt er van je verwacht dat je, bij uitingen op sociale media die met de school te maken hebben, respect hebt voor de school en voor elkaar.

Mobiele telefoons en sociale media

Anti-pestbeleid

Op De Populier verwachten we van iedere leerling dat hij/zij meewerkt aan een goede leef- en werksfeer. Het is dan ook ten strengste verboden om anderen te pesten.
Om pestgedrag te voorkomen of, indien er toch sprake is van pestgedrag, dit zo goed mogelijk aan te pakken, maken mentoren en conrectoren gebruik van een anti-pestprotocol. In dit protocol staat wat pesten precies inhoudt, wat de signalen van pesten zijn, waarom er gepest wordt en wat we kunnen doen om dit te voorkomen. Mocht je het gevoel hebben gepest te worden of zien dat een medeleerling gepest wordt, meld dit dan direct bij je mentor.

Ben je benieuwd naar het anti-pestprotocol? Klik hier.

 

Anti-pestbeleid

Kleding tijdens LO

Tijdens de LO-lessen is het dragen van de rode ‘Populierpolo’ en een sportbroek(je) verplicht. Het is eveneens verplicht zowel tijdens de binnen- als de buitenlessen sportschoenen te dragen. Bij de lessen in een gymzaal of sporthal dienen dit zaalsportschoenen te zijn die alleen voor dit doel gebruikt worden. Sportschoenen met afgevende zolen zijn verboden. Na afloop van de lessen moet je je gymspullen mee naar huis nemen. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen! Aan leerlingen die een bril dragen wordt geadviseerd een sportbril aan te schaffen.

Kleding tijdens LO

Fietsenstalling

Het lyceum heeft een fietsenstalling aan de rechterkant van de school en aan de linkerkant van de school. De stalling aan de linkerkant is bestemd voor klas 1, 2 en H3. De stalling aan de rechterkant is bestemd voor de klassen V3 en 4 t/m 6. Fietsen mogen ook geplaatst worden in de fietsrekken op het schoolplein. Scooters mogen alleen geplaatst worden in de daarvoor bestemde vakken. De Dunklerstraat heeft een eigen fietsenkelder. Scooters kunnen daar aan de achterkant van de school geparkeerd worden.

Fietsenstalling

Kantineregels

• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
• Laat de tafel waar je aan gezeten hebt netjes én schoon achter.
• Als je iets vernielt of beschadigt, moet je zelf de kosten betalen.
•  Zit niet op de tafels of samen met elkaar op één stoel.
• Oortjes zijn toegestaan, maar haal deze uit je oren als een medewerker tegen je praat.
• Maak geen rotzooi, want dan loop je de kans op extra corveedienst.

Kantineregels

Pauzeregels

Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om op de trappen (behalve de brede in de Dunklerstraat), overlopen en gangen op de 2e verdieping te pauzeren of je op te houden op het bordes voor de ingang van de school.
Als je naar buiten gaat, zorg dan dat je de buurtbewoners niet tot last bent. Het hangen in portieken en raamkozijnen is dus verboden.
Met de directie van Albert Heijn in de Fahrenheitstraat is afgesproken dat er tijdens de pauzes maximaal 20 leerlingen tegelijk naar binnen mogen. Je moet dus soms even wachten voordat je naar binnen mag. Volg in de winkel de aanwijzingen van het personeel op.
In het speeltuintje naast de Albert Heijn mag je niet hangen en spelen!
Tot slot is het verboden om in de omgeving van de school te roken en of te vapen.

Pauzeregels

Roken, kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

In en rond het schoolgebouw mag je niet roken/vapen. Spelen met een bal rond en in de school is ook niet toegestaan. Kauwgom eten en petten, mutsen of capuchons dragen mag ook niet. Nodig geen vrienden van andere scholen uit op het schoolplein. Kleed je fatsoenlijk en laat je niet verleiden tot het gebruik of verhandelen van laserpennen, alcohol, drugs of wapens. Dit zal ernstige gevolgen hebben!

Roken, kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

Mobiele telefoons en sociale media

Mobiele telefoons moeten tijdens de les uit én niet zichtbaar te zijn. Binnen de school mag er niet gebeld of gefotografeerd worden. Het geluid dient uit te staan. Oortjes zijn alleen in het studiehuis en in de kantine toegestaan. Bij overtreding van de regels wordt de telefoon ingenomen. De 1e keer
één dag, de 2e keer drie dagen en de 3e keer vijf dagen. Aan het eind van de lesdag kan de telefoon worden opgehaald bij de conrector. Bij toetsen mogen de mobieltjes niet meegenomen worden in het lokaal. Verder wordt er van je verwacht dat je, bij uitingen op sociale media die met de school te maken hebben, respect hebt voor de school en voor elkaar.

Mobiele telefoons en sociale media

Baaluren en inhaaluren

Baaluren*
Als je je niet aan de schoolregels houdt, je misdraagt tijdens de les of je huiswerk niet maakt, loop je de kans op een baaluur. Dit houdt in dat je je aan het einde van de dag op het 8e en 9e uur moet melden in lokaal 202.

Inhaaluur

Als je een toets gemist hebt, kun je deze aan het eind van de dag inhalen in het hiervoor bestemde inhaallokaal. Maak hiervoor duidelijke afspraken met je docent.

*Bij ernstige overtredingen loop je de kans geschorst of zelfs verwijderd te worden van school! Probeer dit te allen tijden te voorkomen!
Baaluren en inhaaluren

Studiehuisregels

Het studiehuis is van het 1ste t/m het 8ste uur geopend.

• Je mag niet eten en drinken.
• Het gebruik van je telefoon voor het opzoeken van informatie op Magister of voor het beluisteren van muziek is toegestaan.
• Het lenen van een laptop is mogelijk als je je schoolpasje inlevert.
• Tassen mogen niet op tafel staan.
• Je werkt zelfstandig en in stilte.
• Oortjes in mag, maar haal deze uit je oren als een medewerker tegen je praat.

Studiehuisregels

Te laat of ziek

Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de conciërge. De eerste keer krijg je geen straf. De 2e t/m 6e keer moet je je de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij de conciërge. Als je vaker te laat komt, krijg je steeds een baaluur. Bij ziekte is het de bedoeling dat je voor het begin van de lessen door één van je ouders telefonisch afgemeld wordt. Direct bij terugkeer op school lever je bij de conciërge een ondertekende verzuimkaart in. In Magister kan je zien welke uren eventueel  “open” staan. Als je in de loop van de dag weg moet door ziekte of voor een afspraak, meld je je altijd bij de conciërge voordat je vertrekt.

Te laat of ziek

Meer weten over de rechten en plichten van leerlingen?