PTA HAVO 5 2021-2022

PTA VWO 6 2021-2022

Examenreglement 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTO HAVO 4 2021 – 2022

PTO VWO 4 2021 – 2022

PTO VWO 5 2021 – 2022

 

Beste examenkandidaat, geachte ouder/verzorger,

De overheid heeft de afgelopen weken meer duidelijkheid gegeven over de aanpassingen van het examen 2022. In deze brief worden de belangrijkste maatregelen kort toegelicht en vinden jullie een gewijzigde planning voor de rest van het examenjaar.

Eerst de maatregelen met een korte toelichting:

  1. Iedereen krijgt de mogelijkheid om in plaats van één, twee herexamens te doen.
  2. De examens kunnen worden verdeeld over twee tijdvakken. In beide tijdvakken worden alle examens afgenomen. Je kunt er dus voor kiezen om je examens te spreiden over twee tijdvakken. Deze maatregel is bedoeld om de leerlingen die veel lessen hebben gemist langer de kans te geven om zich de stof eigen te maken. Vorig jaar heeft een enkele leerling hier gebruik van gemaakt.  Daarnaast is het fijn om te weten dat als je het eerste tijdvak in quarantaine moet, je gewoon examen kunt doen in het tweede tijdvak.
  3. Er is ook een derde tijdvak. Dit tijdvak kan gebruikt worden om herexamens te plannen als je examens hebt moeten spreiden. Vorig jaar hebben hier gelukkig maar drie leerlingen gebruik van moeten maken.
  4. Iedereen heeft de mogelijkheid om het resultaat van een vak, niet zijnde een kernvak, weg te strepen. Wij willen iedereen echter op het hart drukken om pas gebruik te maken van deze maatregel na de examens. Het gekozen vakkenpakket heb je namelijk nodig voor je vervolgopleiding. Hoe beter de basis, hoe groter de kans op succes in het vervolgonderwijs.

De bovenstaande maatregelen hebben ook gevolgen voor de jaarplanning van het examenjaar. We hebben besloten om de diploma-uitreikingen te verplaatsen naar na de uitslag van het tweede tijdvak. Hierdoor krijgen alle leerlingen op hetzelfde moment hun diploma waardoor we met alle leerlingen het jaar kunnen afsluiten.

Planning activiteiten Centraal Eindexamen 2021-2022

Datum & tijdstipActiviteit
Di. 19 t/m vr 22 april Examentrainingen
Ma. 9 t/m wo 11 mei Puntjes op de i dagen
Do. 12 t/m wo 25 mei Examens 1e tijdvak
Do. 9 juni Uitslag 1e tijdvak en uitreiking cijferlijsten
Ma. 13 t/m vr 24 juni Examens 2e tijdvak
Vr. 1 juli Uitslag 2e tijdvak en uitreiking cijferlijsten
Di. 5 t/m 8 juli Examens 3e tijdvak
Do. 14 juli Uitslag 3e tijdvak en uitreiking cijferlijsten
Ma. 4 juli vanaf 14.00 uur Diploma-uitreiking mavo
Di. 5 juli vanaf 14.00Diploma-uitreiking havo
Wo. 6 juli vanaf 14.00Diploma-uitreiking vwo
Do. 14 juli Diploma-uitreiking 3e tijdvak (alle afdelingen)

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

De examencommissie