Algemeen
Op De Populier duurt de brugperiode twee jaar. Gedurende deze twee jaar kan de leerling laten zien waar hij/zij goed in is en wat hij/zij allemaal in huis heeft om eventueel bevorderd te worden naar een hoger niveau (→ doorstroommogelijkheden). Door ruim de tijd te nemen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze brugklasleerlingen, zijn wij goed in staat om het juiste opleidingsniveau voor het kind te kiezen.

Verschillende brugklassen
Wij hebben een mavo/havo brugklas, een havo/vwo brugklas en een aparte vwo brugklas. Leerlingen worden geplaatst in de brugklas die aansluit bij de behaalde resultaten op de basisschool en bij het advies van de basisschooldocent(e).

Gymnasium
Leerlingen met een vwo-advies die gymnasium willen doen, kunnen direct in de brugklas starten met onze gymnasiumopleiding.

Stromenonderwijs
De Populier biedt stromenonderwijs aan alle leerlingen in de eerste tot en met de derde klassen havo/vwo. Bij inschrijving voor onze school kiest de leerling direct voor een bepaalde stroom. Er kan gekozen worden tussen de basisstroom, de cultuurstroom, de sciencestroom en de sportstroom. In principe kiest een leerling de stroom 3 jaar.

Begeleiding
Vanaf de brugklas krijgen alle leerlingen een mentor toegewezen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen. Hij/zij begeleidt de mentorleerlingen bij het leren-leren, het plannen, stimuleert de zelfstandigheid en draagt mede-verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de leerling op De Populier. Leerlingen kunnen terecht bij de mentor met al hun vragen en problemen (zie ook mentoraat). Daarbij kunnen zij zich ook wenden tot onze hulpmentoren. Gedurende het eerste jaar heeft iedere klas twee hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit hogere klassen die zich inzetten om onze nieuwkomers het ´thuisgevoel´ te geven.

Mentorles
Tijdens de brugperiode krijgen alle leerlingen standaard één mentorles per week ingeroosterd. Er wordt dan o.a. gewerkt met onderdelen van de methode Leefstijl en Proeftuin en/of LeerKracht. In het eerste jaar staat er naast de mentorles nog een extra mentorles ingeroosterd. Deze wordt in het eerste gedeelte van het schooljaar gebruikt om de leerlingen extra begeleiding te bieden bij het maken, leren en plannen van hun huiswerk en bij het vinden van hun weg op onze school. In het tweede gedeelte van het schooljaar krijgt deze mentorles een nieuw jasje met de naam ´KWT´.

KWT
KWT staat voor keuzewerktijd. Binnen de KWT zijn verschillende mogelijkheden, al naar gelang de wensen en prestaties van de leerling. Leerlingen kunnen onder andere ingedeeld worden bij een verdiepingsles, een steunles of een begeleid-werken-uur.

Opvanguren
Tijdens de brugperiode, worden de leerlingen bij afwezigheid van een docent opgevangen door een onderwijsassistent, een medewerker in het studiehuis of hebben zij een @opvang. In het opvanguur maken de leerling huiswerk of krijgen zij les van de onderwijsassistent. Alleen als een docent afwezig is in het eerste of het laatste lesuur op het lesrooster van de betreffende dag, krijgen de leerlingen vrij.

Activiteiten
Leerlingen die in de brugperiode een extra uitdaging buiten de reguliere lessen willen, kunnen zich in de loop van het schooljaar aanmelden voor onze X-tra´s. Zij kunnen kiezen uit muziek, techniek, lego. Deze extra lessen vinden na schooltijd plaats op De Populier. Leerlingen kunnen zich ook inschrijven voor onze creatieve en/of sportieve activiteiten of meehelpen binnen de organisatie.

Magister
Op De Populier maken wij gebruik van Magister, een leerlingvolgsysteem dat speciaal voor het onderwijs ontwikkeld is. Aan het begin van de schoolcarrière, krijgen de ouders en de leerlingen een aparte inlogcode om op elk gewenst tijdstip in te kunnen loggen op Magister. Op Magister kunnen de behaalde resultaten bekeken worden, evenals de absenties en het opgegeven huiswerk.