Voorzieningen bij dyslexie
Wanneer er sprake blijkt van dyslexie, een aan de taalvaardigheid gebonden beperking bij normaal begaafde leerlingen, kan ondersteuning worden geboden door één van onze remedial teachers. Via een in de brugklas klassikaal afgenomen screeningsdictee is het mogelijk problemen van dyslectische aard te signaleren. In geval van dyslexie kan een leerling extra faciliteiten krijgen, bijvoorbeeld extra tijd bij het maken van repetities. Er is dan een officiële dyslexieverklaring nodig, die na onderzoek door een psycholoog afgegeven kan worden. In bijzondere gevallen zijn meer faciliteiten mogelijk, dit ter beoordeling van de remedial teacher en de teamleider van de afdeling.

Hulpverleners bij dyslexie
Mw. I.A. Bunschoten (remedial teacher)
Mw. B.W. Waasdorp (remedial teacher)
Mw. drs. H.E.M. Coenen (schoolpsycholoog)