Algemeen
Leerlingen die een talenknobbel hebben en het leuk vinden om zich buiten de reguliere lessen Duits, Engels en Frans extra te verdiepen in (een van) deze talen, kunnen zich na overleg met de lesgevende docent en de mentor inschrijven voor het Cambridge-programma, het DELF-programma en/of het Goetheprogramma. Tijdens de extra lessen worden de deelnemers door onze eigen, gecertificeerde docenten op het afsluitende examen voorbereid. Na het behalen van het examen, ontvangt de leerling het Goethe Zertifikat, het Cambridge Certificate of het DELF (Diplôme d’études en langue française). De certificaten/het diploma zijn internationaal erkend.

Waarom meedoen?
In de eerste plaats dragen de extra lessen bij aan de kennis van het Duits, Engels en/of Frans waardoor deze vanzelfsprekend enorm vergroot wordt. Daarbij zijn de lessen heel gezellig, omdat leerlingen in kleine groepjes bezig zijn met hun favoriete taal. Maar, het allerleukste is natuurlijk dat er een diploma behaald kan worden. En het betreft niet zo maar een diploma: met het Goethe Zertifikat, het Cambridge Certificate en/of het DELF op zak, kan aangetoond worden dat de
taalvaardigheid van het Duits, Engels en/of Frans op hoog niveau aanwezig is. Doordat het Goethe Zertifikat, het Cambridge Certificate en het DELF internationaal erkend zijn, officiële taalexamens zijn, wereldwijd gebruikt worden en internationaal geaccepteerd worden, worden ze gezien als belangrijk toegangsdocumenten tot Duitse, Engelse en Franse universiteiten en hogescholen en de verschillende arbeidsmarkten.

Lessen
Het Goethe Zertifikat, het Cambridge Certificate en/of het DELF kan alleen behaald worden als de leerling bereid is om zich, naast de reguliere lessen in het lesrooster, 100% in te zetten voor het extra lesprogramma dat aangeboden wordt bij de taal naar keuze. Daarnaast moet het afsluitende taalexamen met goed gevolg afgelegd zijn. 

Deelname
Leerlingen die interesse hebben, kunnen terecht bij de docent Duits, Engels of Frans. Getalenteerde leerlingen worden hoe dan ook door hun lesgevende docent Frans, Duits of Engels uitgenodigd het programma te volgen. De voorbereidende lessen worden aangeboden op De Populier, het examen wordt afgenomen in samenwerking met het Goethe Institut, het British Council of de Alliance Française.

Examen en certificaat 
Het examen omvat vier vaardigheidsonderdelen, namelijk luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Het certificaat/diploma wordt bij succes aan het einde van het schooljaar uitgereikt. 

Vragen?
Loop langs bij je vakdocent of mail naar:
mevrouw  Schmidt of meneer  Tissink (Duits)
mevrouw  Post (Engels)
mevrouw Van De Koevering (Frans)