Over de decaan
De Populier Lyceum heeft twee decanen, namelijk de heer Tissink (havo) en mevrouw Van Der stel (vwo). De decanen geven voorlichting over studie- en beroepskeuze aan leerlingen. Samen met de mentoren uit klas 3, 4, 5 havo/vwo en 6 vwo proberen onze decanen uw zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het mbo, het hbo, het vwo of de universiteit.

Taak van de decaan
De taken van de decaan bestaan uit:

  • het verschaffen van informatie en advies over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan individuele leerlingen en ouders.
  • het initiëren en coördineren van activiteiten voor leerlingen in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
  • het onderhouden van contacten met relevante instanties en instellingen op het gebied van LOB.
  • het adviseren van leerlingen met deficiënties (vakkenpakketten die onvoldoende aansluiten op de gewenste vervolgstudie).
  • het informeren en adviseren van leerlingen en docenten omtrent instroom binnen de school (bijvoorbeeld wanneer een leerling wil overstappen op een ander niveau).
  • het opstellen, afnemen en bespreken van beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen.

Profielkeuze klas 3
De profielkeuze vindt plaats in klas 3 van de havo en het vwo. De leerling kiest voor het einde van het schooljaar een pakket met vakken waarin hij/zij uiteindelijk eindexamen gaat doen. De keuze die de leerling maakt, kan doorslaggevend zijn voor de verdere schoolcarrière én voor de toekomstplannen. Het is dus belangrijk dat u samen met uw kind, en eventueel met de mentor en de decaan, de tijd neemt om goed na te denken over de profielkeuze.

Waarmee rekening houden?
Elk profiel gaat samen met een bepaald vakkenpakket, dat deels vaststaat en deels variabel is. Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden. Het maken van een profielkeuze is spannend en leuk, maar ook lastig. Er moet rekening gehouden worden met de sterke en de zwakke vakken van uw zoon/dochter, met de interesses en de werkhouding en met de toekomstplannen Bekijk dus samen met uw kind waar het goed in is en voor welke vakken het zich 100% in zou willen zetten en wat de toekomstplannen zijn. Denk ook samen na over de eisen die sommige vervolgopleidingen hebben. Zijn deze haalbaar? Houd er ook rekening mee dat sommige opleidingen een numerus fixus hebben. In dit overzicht kunt u zien wat voor verschillende opleidingen de vastgestelde aantallen zijn en hoe vaak er deelgenomen kan worden aan de decentrale selectie.

Welke profielen biedt De Populier?
Op de leerlingenpagina kunt u bekijken welke profielen De Populier biedt.

Als u vragen heeft omtrent profielkeuze, vervolgopleidingen enz. kunt u altijd een afspraak maken of mailen naar dtissink@depopulier.nl of mvdstel@depopulier.nl.