Over de decaan
Een decaan, ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze. In veel gevallen geeft de decaan naast deze adviserende taken ook les in een schoolvak. De decanen die werkzaam zijn op het lyceum, zijn de heer Tissink (havo) en mevrouw Lips (vwo). De heer Tissink is naast decaan ook docent Duits en mevrouw Lips geeft lichamelijke opvoeding.

Taak van de decaan
Samen met de mentoren uit klas 3, 4, 5 havo/vwo en 6 vwo proberen de decanen uw zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het mbo, het hbo of het vwo of de universiteit. Dit doen zij onder andere door:

  • Informatie en advies te verschaffen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan individuele leerlingen en ouders.
  • Activiteiten voor leerlingen te initiëren en te coördineren in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
  • Contacten te onderhouden met relevante instanties en instellingen op het gebied van LOB.
  • Leerlingen te adviseren met deficiënties (vakkenpakketten die onvoldoende aansluiten op de gewenste vervolgstudie).
  • Leerlingen en docenten te informeren en te adviseren omtrent instroom binnen de school (bijvoorbeeld wanneer een leerling wil overstappen op een ander niveau).
  • Beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen op te stellen, af te nemen en te bespreken.

Als u vragen heeft omtrent profielkeuze, vervolgopleidingen enz. kunt u altijd een afspraak maken of mailen naar llips@depopulier.nl of dtissink@depopulier.nl.