Algemeen
Het Haags Studiepunt biedt huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en bijles aan op het Christelijk College De Populier. De begeleiders ondersteunen uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning. Binnen De Populier kunnen de leerlingen in een rustige omgeving aan de slag met hun huiswerk. Daarbij staat er elke dag een enthousiast team van begeleiders voor hen klaar. Samen helpen zij uw kind om zelfstandig te kunnen leren en huiswerk te maken.

 

Doel van huiswerkbegeleiding
Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen en doen van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten.

Wat houdt huiswerkbegeleiding in?

  • Samen met de leerling een persoonlijke planning opstellen;
  • Het geven van uitleg;
  • Overhoren van het leerwerk en nakijken van het maakwerk;
  • Regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling.

Soorten huiswerkbegeleiding
De huiswerkondersteuning wordt aan leerlingen uit alle klassen havo, havo/vwo en vwo (1 t/m 6) aangeboden in twee varianten: de ‘huiswerkklas’ en de intensievere ‘huiswerkbegeleiding’:

Huiswerkbegeleiding
In de intensieve huiswerkbegeleiding wordt al het maak- en leerwerk gecontroleerd en overhoord. Er wordt aandacht besteed aan planning en het aanleren van studievaardigheden. De leerling mag naar huis als al het huiswerk af is en wanneer eventueel voorwerk of extra werk voor zwakke vakken is gedaan. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 10 leerlingen per begeleider.

Het Haags Studiepunt biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:00u tot 17:30u. Dagen en tijden zijn in overleg.  

Huiswerkklas
In de huiswerkklas wordt leerlingen een rustige plek geboden om onder toezicht huiswerk te plannen, te maken en te leren. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 15 leerlingen per begeleider. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen of overhoren. Tijdens de huiswerkklas is altijd begeleiding aanwezig. Binnen de huiswerkklas is het belangrijk dat de leerlingen al zelfstandig kunnen werken.

Het Haags Studiepunt biedt twee, drie, vier of vijf dagen per week huiswerkklas aan van 14:00u tot 17:30u. Dagen en tijden zijn in overleg.   

Bijles
Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Dan kunnen bijlessen van het Haags Studiepunt uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.

Waarom op school?    
Het Haags studiepunt werkt samen met het Christelijk College De Populier waardoor er direct contact is met mentoren en docenten. Zo kan de begeleiding goed afgestemd worden op de behoeften van uw zoon of dochter. De leerlingen kunnen meestal direct na de les beginnen en als ze dan naar huis gaan, is het schoolwerk ook echt af en is er tijd

Meer informatie
Op www.haagsstudiepunt.nl vindt u meer informatie over de begeleiding, tarieven en hoe u uw kind kunt inschrijven.
Voor verdere informatie en met vragen kunt u zich wenden tot de coördinator van het Haags Studiepunt in de Populierstraat: Avalon van Binsbergen, avbinsbergen@depopulier.nl of 06-81540042.