Hulpmentoraat

Taken van de hulpmentor
Het is belangrijk dat je de leerlingen uit de brugklas waar je hulpmentor van bent goed leert kennen. Samen met de brugklasmentor zorg je ervoor dat de brugklassers zich thuis voelen bij ons op school en dat zij de school goed leren kennen. Er wordt van je verwacht dat je de leerlingen gedurende het schooljaar helpt als ze vragen hebben en dat je aanwezig bent bij het brugklaskamp, de introductiedagen, het brugklasfeest, sportdagen en klassenactiviteiten.

Overzicht van de taken
(totaal ±  50 uur):

– Aanwezigheid bij de kennismakingsmiddag = 4 uur
– Assisteren op 1e schooldag = 4 uur
– Assisteren bij één introductiedag = 4 uur
– Aanwezigheid bij het brugklaskamp= 3 dagen en 2 nachten
– Organiseren en aanwezigheid bij het brugklasfeest = 8 uur
– Assisteren bij spelletjesmiddag = 6 uur
– Als vraagbaak/ steun/ toezicht dienen = — uur
– Aanwezigheid bij klassenactiviteiten (Sinterklaas, bioscoopbezoek, skiën) = 4 uur

Wil jij hulpmentor worden op ons lyceum?
Lijkt het je leuk om hulpmentor te worden van een brugklas en zit je zelf in klas drie of hoger? In mei/juni 2024 kun je je aanmelden als hulpmentor voor het schooljaar 2024-2025. Je kunt dan een mailtje sturen aan mevrouw Den Hengst (rdhengst@depopulier.nl). Geef in je mail duidelijk aan waarom jij denkt dat je een geschikte kandidaat voor het hulpmentoraat bent.

Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad?
De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen van de Populier. Daarnaast organiseren wij of helpen wij bij evenementen als het Kerstgala, Sinterklaas, Valentijnsdag, grote inzamelingsacties voor ontwikkelingslanden, lerarenverkiezingen en nog veel meer.

Waarmee kun je terecht bij de leerlingenraad?
Als er binnen een klas problemen zijn ontstaan, kom dan niet naar de Leerlingenraad toe. Dat kan opgelost worden door de mentor. Ook voor individuele klachten kun je niet bij ons terecht. Kom wél naar ons toe als het probleem grootschalig is. Bijvoorbeeld: een probleem van de hele boven- of onderbouw of de hele 2e klas, algemene problemen, zaken die de leerlingen direct aangaan, enzovoort.

Welke inspraak heeft de leerlingenraad?
Wij hebben inspraak op het beleid van de directie. Als er iets bedacht is door de directie dat in het nadeel is van de leerlingen, proberen wij ervoor te zorgen dat het idee van de school aangepast wordt naar onze wensen. Wij vergaderen hierover iedere dinsdag in de grote pauze. Het is dus heel
belangrijk voor jullie, dat wij er zijn!

Wil je meer weten over de leerlingenraad, een klacht indienen of je aanmelden, mail dan naar leerlingenraad@depopulier.nl.
a

Medezeggenschapsraad

Taak van de MR
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad. Dat staat in de wet. Onze MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar, ’s avonds. We praten dan met elkaar en met de rector van onze school over ideeën en plannen van de directie. Bijvoorbeeld over het onderwijs, de lessentabellen, onze schoolgebouwen, het geld (inkomsten en uitgaven van de school). De MR geeft adviezen aan de directie. En voor sommige dingen geldt dat de directie eerst de goedkeuring van de MR nodig heeft voordat ze een plan mag uitvoeren.

a

MR-leden
De MR van De Populier bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Van deze leerlingen komt er eentje uit de mavo en eentje uit het lyceum. Soms vertrekt er een leerling uit de MR, bijvoorbeeld omdat hij/zij geslaagd is voor het examen. In zo’n geval zal de vacature bekend gemaakt worden via schoolmail en website.

Iedere leerling mag zich kandidaat stellen
Alle leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Voorwaarde is wel dat je bereid bent om naar de vergaderingen te komen in de Populierstraat (’s avonds, van 19.30 tot ca. 22.00, een enkele keer iets later) en dat je bereid bent schriftelijk te verklaren dat je de grondslag van onze school respecteert.

H

Hoe stel je jezelf kandidaat?
Word jij enthousiast van dit verhaal en denk jij dat je de aangewezen persoon bent voor deze functie? Stuur dan een mailtje naar mr@depopulier.nl. Vermeld daarin in elk geval je naam en je telefoonnummer. En noteer in welke afdeling en in welk leerjaar je zit. Mocht het gebeuren dat er voor de mavo en/of voor het lyceum twee of meer kandidaten zijn, dan gaan we eerst even met elkaar praten. Daarna worden er eventueel verkiezingen gehouden.

Voor vragen kun je contact opnemen met meneer Van Peursen, voorzitter van de MR. Een mailtje sturen is het handigste: mr@depopulier.nl.