Aanmeldprocedure brugklas 2024-2025
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de regio Haaglanden.

Aanmelden
Zodra het definitieve schooladvies is ontvangen, kunnen basisschoolverlater van 18 tot en met 31 maart worden aangemeld. Digitaal aanmelden is vanaf dit schooljaar de standaard en gebeurt in POVO OT met de individuele ouderrol. Ouders vullen de voorkeurslijst in en maken de aanmelding definitief. De aanmelding komt dan automatisch binnen in de POVO OT omgeving van onze school.

Type brugklas en capaciteit

BrugklastypeAantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
Vmbo tl/havo11043%vmbo tl, vmbo tl/havo, havo
Havo/vwo11043%havo, havo/vwo
Vwo6022%vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen onderstaande voorrangsregels worden toegepast.

  1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
  2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal een notaris middels loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatse.

Centrale loting en matching
Op dinsdag 14 mei vindt de centrale loting en matching plaats.

Bericht van plaatsing na 1e ronde
Op dinsdag 14 mei vindt de centrale loting en matching plaats.

Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste keuze worden via de centrale loting en matching geplaatst op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Tweede aanmeldperiode
Op basis van de centrale loting en matching ontvangen de nog niet geplaatst leerlingen een overzicht van beschikbare plaatsen op scholen. Ouders en leerlingen heroriënteren zich en maken een nieuwe voorkeurslijst. Deze lijst kan vanaf maandag 20 mei 2024 ingeleverd worden bij de school van eerste voorkeur.

Bericht van plaatsing na 2e ronde
Na een centrale loting en matching ontvangen ouders op vrijdag 31 mei 2024 een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de conrectoren van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. A. Bowier
Tel: 070-3648808
E-mail: abowier@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl