Aanmeldprocedure brugklas 2021-2022
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2020-2021, zie https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/

Aanmelden
Het regionale aanmeldformulier en de voorkeurslijst van middelbare scholen (met daarop een rangorde van 6 scholen) kan op één van de volgende manieren worden ingediend:

  • het aanmeldformulier in de brievenbus van Populier mavo of Populier lyceum deponeren
  • het aanmeldformulier via de post versturen naar de betreffende locatie
  • het aanmeldformulier via de mail versturen naar: aanmelden@depopulier.nl
  • persoonlijke overhandiging op school op 8 of 14 april (u kunt zich melden bij de conciërgeloge).

Zodra de administratie de aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging vanuit Onderwijs Transparant.

Type brugklassen en capaciteit

Brugklas(type)Aantal plaatsenPlaatsen (%)Bijbehorende basisschooladviezen
vmbo tl/havo11043vmbo tl, vmbo tl/havo
havo/vwo11043havo, havo/vwo
vwo6022vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels worden toegepast.

1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal een notaris middels loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen.

Centrale loting en matching
Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze worden via de centrale loting en matching geplaatst op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op 7 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit. Tevens ontvangen de geplaatste leerlingen nadere informatie over de school specifieke aanmelding.

Tweede aanmeldperiode
Nog niet geplaatst leerlingen ontvangen op 9 april een overzicht van beschikbare plaatsen op scholen. Ouders en leerlingen heroriënteren zich en maken een nieuwe voorkeurslijst . Deze leveren ze tussen 11-14 april in bij de school die nu de eerste keuze is.

Na een centrale loting en matching ontvangen ouders op 21 april na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. C. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl