Inleiding
Op De Populier blijven we in beweging om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden dat in onze ogen haalbaar is. Iedere lesdag zetten zo´n 129 personeelsleden zich in om verworven kennis, onze visie en expertise op enthousiaste wijze over te brengen en te delen. Dit doen wij niet alleen tijdens onze reguliere lessen van 45 minuten, maar ook daarbuiten, tijdens onze contactavonden, onze educatieve reizen, onze schoolfeesten, onze stromen, onze X-tra´s en onze overige bijeenkomsten. Op De Populier eindigt een schooldag pas als we er met elkaar het beste uitgehaald hebben.

Ons onderwijs
Als Beter Bèta school willen wij niet alleen beter en uitdagender bèta-onderwijs geven. Wij streven ook naar uitdagender gamma en alfa-onderwijs. Dit doen wij door gebruik te maken van de methode leerKracht, door regelmatig groot- en kleinschalig overleg te plegen met collega´s binnen en buiten de school en door bijscholing te volgen. Kernwoorden die centraal staan bij het ontwikkelen en het aanbieden van onze leerstof, zijn afwisseling, betrokkenheid, degelijkheid, enthousiasme, maatwerk, structuur, uitdaging en zelfstandigheid. Terwijl de ene leerling extra uitleg krijgt van de docent of van een medeleerling, kan de andere leerling zich verdiepen in verrijkingsstof. Zelfstandig werken wordt afgewisseld met klassikale werkvormen of met groepswerk. Leerlingen worden niet alleen uitgedaagd om hun eigen kennis te vergroten en hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze leren ook samen te werken, rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen en te stimuleren waar nodig.