Inleiding
Op De Populier blijven we in beweging om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden dat in onze ogen haalbaar is. Iedere lesdag zetten zo´n 129 personeelsleden zich in om verworven kennis, onze visie en expertise op enthousiaste wijze over te brengen en te delen. Dit doen wij niet alleen tijdens onze reguliere lessen van 45 minuten, maar ook daarbuiten, tijdens onze contactavonden, onze educatieve reizen, excursies en kampen, onze schoolfeesten, onze stromen, onze creatieve en sportieve activiteiten en onze overige bijeenkomsten. Op De Populier eindigt een schooldag pas als we er met elkaar het beste uitgehaald hebben.

Ons onderwijs
Als Beter Bèta school willen wij niet alleen beter en uitdagender bèta-onderwijs geven. Wij streven ook naar uitdagender gamma en alfa-onderwijs. Dit doen wij door gebruik te maken van de methode leerKRACHT, onze lessen te baseren op negen specifieke onderwijskundige bouwstenen, door ICT in te zetten, door regelmatig functioneringsgesprekken te voeren en door leerlingen te enquêteren over hun welbevinden op school. Kernwoorden die centraal staan bij het ontwikkelen en het aanbieden van onze leerstof, zijn afwisseling, betrokkenheid, degelijkheid, enthousiasme, maatwerk, structuur, uitdaging en zelfstandigheid. Terwijl de ene leerling extra uitleg krijgt van de docent of van een medeleerling, kan de andere leerling zich verdiepen in verrijkingsstof. Zelfstandig werken wordt afgewisseld met klassikale werkvormen of met groepswerk. Leerlingen worden niet alleen uitgedaagd om hun eigen kennis te vergroten en hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze leren ook samen te werken, rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen en te stimuleren waar nodig.

Tweejarige brugperiode
Om leerlingen de mogelijkheid te geven het beste uit zichzelf te halen, bieden wij op De Populier een tweejarige brugklas. Voor sommige leerlingen is het nog niet helemaal duidelijk welk onderwijsniveau het meest geschikt is op het moment dat zij groep 8 verlaten. Door het aanbieden van een tweejarige brugperiode, kunnen wij de keuze en/of determinatie van het niveau van de leerling uitstellen. Gedurende de tweejarige brugperiode krijgt de leerling extra kansen om zich te ontwikkelen en kunnen wij optimale doorstroommogelijkheden creëren. Meer informatie over onze tweejarige brugperiode leest u hier.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij vorm geven aan ons onderwijs? Ga dan naar Scholenopdekaart.

Meer weten over ons onderwijs?