Wat houdt stromenonderwijs in?
Stromenonderwijs houdt in dat alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 havo/vwo  naast het standaard lesprogramma ook één middag in de week les krijgen in de gewenste stroom.  In elke stroom volgen de leerlingen drie jaar lang bijzondere lessen binnen en buiten de school. Zij leren onderzoeken, samenwerken, organiseren en presenteren in hun interessegebied. In de stromen werken de docenten samen met allerlei organisaties, zoals kunstinstellingen, sportclubs, bedrijven en andere instanties.

Welke stromen zijn er?
Er zijn vier stromen: basisstroom, cultuurstroom, sciencestroom en de sportstroom.

Is het volgen van een stroom verplicht?
Ja, het volgen van een stroom is verplicht voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 en 3 havo/vwo. Leerlingen in de bovenbouw volgen geen stroom meer.

Zijn er kosten verbonden aan de stromen?
De basisstroom is gratis. Voor de overige stromen moet een ouderbijdrage geleverd worden.

Hoe worden de stromen in het lesrooster verwerkt?
Voor ieder leerjaar is er wekelijks een aparte stromenmiddag ingeroosterd.

Kan er van stroom worden gewisseld?
In principe kiest een leerling een stroom voor de hele periode in de onderbouw. In bijzondere omstandigheden (en indien er plek is), is het mogelijk van stroom te wisselen.