KWT
Na het eerste rapport wordt een van de twee mentorlessen in de brugklas vervangen door een KWT-uur. In havo 4 en havo 5 is het mogelijk om naast de reguliere lesuren te kiezen voor KWT. KWT staat voor keuzewerktijd. Dat betekent dat leerlingen op basis van hun prestaties kunnen kiezen  voor deelname aan een steunles (talen en wiskunde) of een verdiepingsles of begeleid mogen werken. Leerlingen die in aanmerking komen voor een verdiepingsles kunnen een keuze maken uit: filosofie, Klassieke culture vorming of Latijn. De mentor en de lesgevende docenten spelen een belangrijke rol bij het maken van de juiste keuze.

Doel
De keuzewerktijd-uren (KWT-uren) zijn bedoeld als ondersteuning, verdieping en/of verbreding van een bepaald vak, of als facilitering voor zelfstudie. In de KWT-uren werken de leerlingen in een leslokaal onder begeleiding van een vakdocent aan een specifiek vak of er wordt zelfstandig gewerkt aan het huiswerk. Tijdens het KWT-uur kunnen vragen gesteld worden over de lesstof, extra geoefend worden met bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld tekstverklaring, luistervaardigheid) of met bijvoorbeeld een diagnostische toets. De KWT-uren zijn niet alleen bedoeld om te werken aan huiswerk. Leerlingen zullen ook thuis nog tijd moeten besteden aan werk- en leeropdrachten. De KWT-uren zijn op een vast moment in de week ingeroosterd.