Algemeen
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’). Dat is wettelijk zo geregeld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen die bij de school betrokken zijn, namelijk personeel, ouders en leerlingen.

Taak van de MR
De medezeggenschapsraad heeft tot taak het beleid van de directie te bespreken en hierover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de directie te geven. De MR bespreekt dan ook uiteenlopende onderwerpen, zoals de inrichting van het onderwijs (bijv. het schoolplan, lessentabellen), de organisatie van de school, het financiële beleid (bijv. de begroting) en facilitaire zaken (bijv. inrichting van en voorzieningen in het schoolgebouw). Op bepaalde punten heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. Dit betekent dat de goedkeuring van de MR nodig is voordat een bepaald directiebesluit van kracht kan worden.

Leden van de MR
Onze MR bestaat uit acht leden, te weten vier vertegenwoordigers van het personeel, twee ouders en twee leerlingen.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen of zou u ook deel willen uitmaken van de medezeggenschapsraad? Voorzitter en secretaris zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3648808. Tevens zijn zij bereikbaar per mail via mr@depopulier.nl. Nieuwe leden die op enig moment tot de MR toetreden, dienen schriftelijk te verklaren dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.