Op het lyceum lopen dagelijks ruim 900 leerlingen en personeelsleden rond. In deze wirwar van mensen is het belangrijk -en vooral ook handig :– om te weten waar je heen kunt als je problemen hebt, wie de mentoren, de vakdocenten en de teamleiders zijn, wat onze lestijden zijn en wat onze schoolregels precies inhouden. Als oud-leerling kun je ook op zoek naar oud-klasgenoten van vroeger en je inschrijven voor onze reünies.

In het ANTI-PESTPROTOCOL lees je hoe wij op school omgaan met pestgedrag.

 

 

Bij AFSPRAKEN EN REGELS tref je de afspraken en de regels die gelden in onze kantine en in ons studiehuis.

 

In het LEERLINGENSTATUUT kun je lezen over de rechten en plichten die op jou van toepassing zijn.

 

 

Op de pagina OVERGANGSNORMEN ontdek je aan welke normen je moet voldoen om over te kunnen naar een volgend leerjaar.

 

 

Als bovenbouwleerling kun je je verdiepen in onze programma´s van toetsing en afsluiting, kortweg PTA´s, die als leidraad gebruikt worden op weg naar het eindexamen.

 

 

In het LEERLINGENBULLETIN kun je onder andere achterhalen wie onze mentoren, onze teamleiders en onze decanen zijn. Je vindt er onze belangrijkste schoolregels en een uitleg bij de afkortingen die gebruikt worden voor onze lokalen. Je kunt er ook lezen wat je kunt doen en naar wie je toe kunt gaan als er zich problemen voordoen.

 

 

Op onze pagina voor OUD-LEERLINGEN kunnen oud-leerlingen op zoek naar vroegere klasgenoten en zich verdiepen in de geschiedenis van De Populier. Inschrijving voor de volgende reünie of plaatsing van een bericht is ook mogelijk.