Mobiele telefoons en sociale media

Het is niet toegestaan om gedurende je lesdag gebruik te maken van je mobiele telefoon:

 • Als je de school binnenkomt, zorg je ervoor dat je telefoon voor je eerste lesuur in de locker ligt (dus vergeet je leerlingenpas en betaalpas niet!!)
 • Je telefoon blijft de hele lesdag in de locker, ongeacht tussenuren of pauzes.
 • Bij het verlaten van de school na je laatste les, mag je je telefoon uit je locker halen en neem je deze in je tas mee naar buiten. 

De consequentie van het bij je hebben van een telefoon levert je een rode kaart op. (JKS) Na drie rode kaarten kom je bij de conrector voor een gesprek. Bij vier rode kaarten nodigen we ouders uit op school. Bij 5 rode kaarten volgt een schorsing.

Verder wordt er van je verwacht dat je, bij uitingen op sociale media die met de school te maken hebben, respect hebt voor de school en voor elkaar.

Mobiele telefoons en sociale media

Anti-pestbeleid

Op De Populier verwachten we van iedere leerling dat hij/zij meewerkt aan een goede leef- en werksfeer. Het is dan ook ten strengste verboden om anderen te pesten.
Om pestgedrag te voorkomen of, indien er toch sprake is van pestgedrag, dit zo goed mogelijk aan te pakken, maken mentoren en conrectoren gebruik van een anti-pestprotocol. In dit protocol staat wat pesten precies inhoudt, wat de signalen van pesten zijn, waarom er gepest wordt en wat we kunnen doen om dit te voorkomen.
Mocht je het gevoel hebben gepest te worden of zien dat een medeleerling gepest wordt, meld dit dan direct bij je mentor.

Ben je benieuwd naar het anti-pestprotocol? Klik hier.

 

 

Anti-pestbeleid

Kleding tijdens LO

Tijdens de LO-lessen is het dragen van de rode ‘Populierpolo’ en een sportbroek(je) verplicht. Het is eveneens verplicht zowel tijdens de binnen- als de buitenlessen sportschoenen te dragen. Bij de lessen in een gymzaal of sporthal dienen dit zaalsportschoenen te zijn die alleen voor dit doel gebruikt worden. Sportschoenen met afgevende zolen zijn verboden. Na afloop van de lessen moet je je gymspullen mee naar huis nemen. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen! Aan leerlingen die een bril dragen wordt geadviseerd een sportbril aan te schaffen.

Kleding tijdens LO

Fietsenstalling

De mavo heeft een eigen fietsenkelder. Scooters kunnen aan de achterkant van de school geparkeerd worden. Het lyceum heeft een fietsenstalling aan de rechterkant van de school en aan de linkerkant van de school. De stalling aan de linkerkant is bestemd voor klas 1, 2 en H3. De stalling aan de rechterkant is bestemd voor de klassen V3 en 4 t/m 6. Fietsen mogen ook geplaatst worden in de fietsrekken op het schoolplein. Scooters mogen alleen geplaatst worden in de daarvoor bestemde vakken.

 

Fietsenstalling

Pauzeregels

Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om op de 2e verdieping te pauzeren. Je mag wel vertoeven op de eerste verdieping, op de begane grond of in lokaal D02:

 • Laat de tafel waar je aan gezeten hebt netjes én schoon achter.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.
 • Als je iets vernielt of beschadigt, moet je zelf de kosten betalen.
 • Zit niet op de tafels of samen met elkaar op één stoel.
 • Maak geen rotzooi, want dan loop je de kans op (extra) corveedienst.
 • Kaartenspellen, schaak- en damborden en tafeltennisballetjes en -batjes zijn te leen bij meneer Hasper. Tegen inlevering van je leerlingenpas kan je het materiaal lenen. Wees er zuinig mee en lever de geleende spullen na de pauze onbeschadigd en compleet weer in.
 • Roken en vapen zijn verboden in de omgeving van de school.
 • Als je naar buiten gaat, zorg dan dat je de buurtbewoners niet tot last bent. Het hangen in portieken en raamkozijnen is dus verboden.
Pauzeregels

Kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

Spelen met een bal rond en in de school is niet toegestaan. Kauwgom eten en petten, mutsen of capuchons dragen mag ook niet. Nodig geen vrienden van andere scholen uit op het schoolplein. Kleed je fatsoenlijk en laat je niet verleiden tot het gebruik of verhandelen van laserpennen, alcohol, drugs of wapens. Dit zal ernstige gevolgen hebben!

Kauwgom, balspellen en kleding en andere geboden

Baaluren en inhaaluren

Baaluren*
Als je je niet aan de schoolregels houdt, je misdraagt tijdens de les of je huiswerk niet maakt, loop je de kans op een baaluur. Dit houdt in dat je je aan het einde van de dag op het 8e en 9e uur moet melden.

Inhaaluur

Als je een toets gemist hebt, kun je deze aan het eind van de dag inhalen in het hiervoor bestemde inhaallokaal. Maak hiervoor duidelijke afspraken met je docent.

*Bij ernstige overtredingen loop je de kans geschorst of zelfs verwijderd te worden van school! Probeer dit te allen tijden te voorkomen!
Baaluren en inhaaluren

Stilteruimtes

Op de 1e en de 2e verdieping zijn stilteruimtes. Tijdens de lessen kan je daar in stilte leren voor je toetsen, huiswerk maken of werken aan een opdracht van een docent.

• Je mag niet eten en drinken.
• Het lenen van een laptop is mogelijk als je je schoolpasje inlevert.
• Tassen mogen niet op tafel staan.
• Je werkt zelfstandig en in stilte.

Stilteruimtes

Te laat of ziek

Als je te laat op school komt, moet je je melden bij de conciërge. De eerste keer krijg je geen straf. De 2e t/m 6e keer moet je je de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij de conciërge. Als je vaker te laat komt, krijg je steeds een baaluur. Bij ziekte is het de bedoeling dat je voor het begin van de lessen door één van je ouders telefonisch afgemeld wordt. Direct bij terugkeer op school lever je bij de conciërge een ondertekende verzuimkaart in. In Magister kan je zien welke uren eventueel  “open” staan. Als je in de loop van de dag weg moet door ziekte of voor een afspraak, meld je je altijd bij de conciërge voordat je vertrekt.

Te laat of ziek

Meer weten over de rechten en plichten van leerlingen?