Wat is de taak van een hulpmentor?
Het is belangrijk dat je de leerlingen uit jouw klas goed leert kennen. Samen met de mentor maak je de nieuwe leerlingen wegwijs in onze school. Wij verwachten van een hulpmentor dat hij/zij:

– aanwezig is bij de kennismakingsmiddag op woensdag 10 juli  = 4 uur
– assisteert op 1e schooldag = 4 uur
– assisteert bij één introductiedag = 4 uur
– aanwezig is bij het brugklaskamp= 3 dagen en 2 nachten
– het brugklasfeest organiseert en daarbij aanwezig is = 8 uur
– assisteert bij spelletjesmiddag = 6 uur
– als vraagbaak/ steun/ toezicht dient = — uur
– aanwezig is bij klassenactiviteiten (sinterklaas, etc.) = 4 uur

Totaal ± 50 uur

 

Hulpmentoraat

Wil jij hulpmentor worden op onze mavo?
Lijkt het je leuk om hulpmentor te worden van een mavo-brugklas en zit je zelf in klas drie of hoger? De sollicitatieronde voor het schooljaar 2022-2023 is inmiddels voorbij, maar in mei/juni 2023 kun je je opnieuw aanmelden als hulpmentor voor het schooljaar 2023-2024. Je kunt dan een mailtje sturen aan mevrouw Bowier (abowier@depopulier.nl). Geef in je mail duidelijk aan waarom jij denkt dat je een geschikte kandidaat voor het hulpmentoraat bent.

Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad?
De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen van de Populier. Daarnaast organiseren wij of helpen wij bij evenementen als het Kerstgala, Sinterklaas, Valentijnsdag, grote inzamelingsacties voor ontwikkelingslanden, lerarenverkiezingen en nog veel meer.

Waarmee kun je terecht bij de leerlingenraad?
Als er binnen een klas problemen zijn ontstaan, kom dan niet naar de Leerlingenraad toe. Dat kan opgelost worden door de mentor. Ook voor individuele klachten kun je niet bij ons terecht. Kom wél naar ons toe als het probleem grootschalig is. Bijvoorbeeld: een probleem van de hele boven- of onderbouw of de hele 2e klas, algemene problemen, zaken die de leerlingen direct aangaan, enzovoort.

 

Welke inspraak heeft de leerlingenraad?
Wij hebben inspraak op het beleid van de directie. Als er iets bedacht is
door de directie dat in het nadeel is van de leerlingen, proberen wij ervoor
te zorgen dat het idee van de school aangepast wordt naar onze wensen.
Wij vergaderen hierover iedere dinsdag in de grote pauze. Het is dus heel
belangrijk voor jullie, dat wij er zijn!

Wil je meer weten over de leerlingenraad, een klacht indienen of je aanmelden, mail dan naar leerlingenraad@depopulier.nl.
a

 

Medezeggenschapsraad

Taak van de MR
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad. Dat staat in de wet. Onze MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar, ’s avonds. We praten dan met elkaar en met de rector van onze school over ideeën en plannen van de directie. Bijvoorbeeld over het onderwijs, de lessentabellen, onze schoolgebouwen, het geld (inkomsten en uitgaven van de school). De MR geeft adviezen aan de directie. En voor sommige dingen geldt dat de directie eerst de goedkeuring van de MR nodig heeft voordat ze een plan mag uitvoeren.

h
MR-leden
De MR van De Populier bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Van deze leerlingen komt er eentje uit de mavo en eentje uit het lyceum. Soms vertrekt er een leerling uit de MR, bijvoorbeeld omdat hij/zij geslaagd is voor het examen. In zo’n geval zal de vacature bekend gemaakt worden via schoolmail en website.

Iedere leerling mag zich kandidaat stellen
Alle leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Voorwaarde is wel dat je bereid bent om naar de vergaderingen te komen in de Populierstraat (’s avonds, van 19.30 tot ca. 22.00, een enkele keer iets later) en dat je bereid bent schriftelijk te verklaren dat je de grondslag van onze school respecteert.

 

h
Hoe stel je jezelf kandidaat?

Word jij enthousiast van dit verhaal en denk jij dat je de aangewezen persoon bent voor deze functie? Stuur dan een mailtje naar mr@depopulier.nl. Vermeld daarin in elk geval je naam en je telefoonnummer. En noteer in welke afdeling en in welk leerjaar je zit. Mocht het gebeuren dat er voor de mavo en/of voor het lyceum twee of meer kandidaten zijn, dan gaan we eerst even met elkaar praten. Daarna worden er eventueel verkiezingen gehouden.

Voor vragen kun je contact opnemen met meneer Van Peursen, voorzitter van de MR. Een mailtje sturen is het handigste: mr@depopulier.nl.