Ontstaan deviceklas

We leven in een maatschappij die sterk gedigitaliseerd is. Leerlingen moeten tegenwoordig niet alleen leren lezen en schrijven. Ze moeten ook leren om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ze zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar. Digitale geletterdheid wordt tegenwoordig dan ook gezien als een basisvaardigheid die onze huidige en toekomstige leerlingen moeten leren beheersen. Dit vraagt om flexibilisering, ook van ons onderwijs. Om deze redenen zijn wij in het schooljaar 2021-2022 gestart met een pilot “Deviceklas” in alle afdelingen (mavo, havo en vwo).

Ontstaan deviceklas
Schooljaar 2024-2025

Schooljaar 2024-2025

Sinds enige tijd zijn we op De Populier bezig met een verkenning op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en hoe het gebruik van ICT een aanvulling kan zijn op ons onderwijs. Ieder jaar proberen we daarin stapjes voorwaarts te maken. Op basis van eerdere ervaringen, zetten we de goede acties en plannen voort en stellen we zaken bij indien nodig.
Komend jaar staat in het teken van doorontwikkeling en zullen we ons opnieuw laten inspireren door ervaringen van binnen- en buitenaf. Er zal weer een I-Festival georganiseerd worden. Dit is een studiedag voor docenten, OOP en directie dat in het teken staat van ICT en de ontwikkelingen op dat gebied. Binnen de secties zal de implementatie van ICT verder uitgewerkt worden onder leiding van collega’s uit het I-team (kernteam ICT). Hierbij ligt de nadruk op ‘good practices’, waarbij we de kennis en kunde uit ons eigen team halen.
Om zoveel mogelijk leerlingen mee te kunnen nemen in de digitalisering, krijgt iedere toekomstige brugklasleerling een aanbieding van de Rent Company voor de aanschaf van een device in samenwerking met De Populier . Dit betekent dat onze onderbouwleerlingen op de mavo (klas 1 en 2) en de onderbouwleerlingen op het lyceum (klas 1, 2 en 3) de beschikking kunnen hebben over een device waar zij hun gehele schoolcarrière mee kunnen werken.

Gebruik device in de klas

Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je hiervoor nodig hebt. Onder digitale geletterdheid vallen mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden. In de deviceklas streven wij ernaar de leerlingen zoveel mogelijk kennis mee te geven op deze vier vlakken. Dit gebeurt in de eerste plaats tijdens het vak informatica. Hier wordt de basis gelegd voor een breed scala aan digitale vaardigheden door de integratie van GO21 . Dit complete pakket lesmateriaal sluit naadloos aan bij de 21st century skills, competenties die onze huidige en toekomstige leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Tijdens en na de lessen moedigen wij de leerlingen aan veelvuldig gebruik te maken van hetgeen zij tijdens de informaticalessen leren. Zodoende proberen wij te bereiken dat onze leerlingen een actieve(re) rol in het leerproces krijgen en vaker samenwerken aan opdrachten.
Het gebruik van een Chromebook is niet bedoeld ter vervanging van de lesboeken die wij op school gebruiken. De inzet van ICT  dient als aanvulling op het bestaande lesmateriaal. We zullen altijd streven naar een optimale mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen. Verschillende leerstrategieën, formatief handelen en recht doen aan verschillen zijn en blijven de belangrijkste bouwstenen van onze lessen.

Gebruik device in de klas