Algemeen
Op De Populier kunnen leerlingen in klas 1 en 2 MAVO, HAVO en VWO aan het einde van een schooljaar opstromen naar een hoger niveau. Dit kan ook in MAVO 4 naar HAVO 4 en in HAVO 5 naar VWO 5. Afstromen aan het einde van het schooljaar kan eventueel ook. Op- en afstroming vindt plaats op basis van de overgangsnormen die wij op school hanteren.

Traject bij op- of afstroming
Zodra er sprake is van op- of afstroming, neemt de mentor contact op met de ouders en wordt het vervolgtraject besproken.