KWT in de brugklas
Na het eerste rapport wordt een van de twee mentorlessen vervangen door een KWT-uur. Dat betekent dat leerlingen op basis van hun prestaties ingedeeld worden voor een steunles (talen en wiskunde) of een verdiepingsles of begeleid mogen werken. Leerlingen die in aanmerking komen voor een verdiepingsles kunnen een keuze maken uit: filosofie, Klassieke culture vorming of Latijn. De mentor en de lesgevende docenten spelen een belangrijke rol bij het maken van de juiste keuze.

KWT in HAVO 4/5
In HAVO vier en HAVO vijf is het mogelijk om naast de reguliere lesuren te kiezen voor keuzewerktijd (kwt). Tijdens deze uren wordt de stof nogmaals uitgelegd of vindt er individuele coaching gericht op de leeraanpak plaats.