Over de decaan
Een decaan, ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze. In veel gevallen geeft de decaan naast deze adviserende taken ook les in een schoolvak. De decaan op de mavo is meneer Van Eijk. Naast decaan is hij ook docent aardrijkskunde.

Taak van de decaan
Samen met de mentoren uit klas 2, 3 en 4 probeert de decaan jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het mbo of de havo. Dit doet hij onder andere door:

  • informatie en advies te verschaffen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan jou en aan je ouders.
  • activiteiten voor jou en medeleerlingen te initiëren en te coördineren in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
  • contacten te onderhouden met relevante instanties en instellingen op het gebied van LOB.
  • jou en medeleerlingen te adviseren als het gekozen vakkenpakket onvoldoende aansluit op de gewenste vervolgstudie.
  • beroepskeuze- en interessetests bij jou en medeleerlingen op te stellen, af te nemen en te bespreken.

Studiebegeleiding per leerjaar

Jaar twee:
In leerjaar twee ga je op Bliksemstage (georganiseerd door JINC). In de mentorles starten de mentoren met het gebruik van de LOB-methode Qompas, dit helpt je bij het maken van een studiekeuze in de komende jaren. Ook word je geïnformeerd over de vakkenpakketkeuze. Tegen het einde van het schooljaar dien je namelijk je definitieve keuze gemaakt te hebben.

Jaar drie:
In leerjaar drie wordt er tijdens de mentorlessen verder gewerkt met de LOB methode Qompas. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om Spot on Jobs te bezoeken (beroepenbeurs). Ook worden er loopbaangesprekken met je gevoerd om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. In de maand mei ga je op stage. Tijdens deze stage maak je opdrachten uit je stageboek. Op school geef je vervolgens een presentatie over je stage. Dit zijn verplichte onderdelen van LOB.

Jaar vier:
In leerjaar vier ga je proefstuderen op het ROC Mondriaan of MBO Rijnland. Op school wordt dit gekoppeld aan maatschappijleer, waar je een presentatie moet houden over je ervaringen. Daarnaast bezoek je natuurlijk Open dagen. Tijdens de mentorlessen maak je een LOB paspoort, dit wordt gebruikt bij de intake op het MBO. De loopbaangesprekken worden voortgezet.

Heb je vragen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten, loop dan gerust bij me binnen of maak een afspraak via pveijk@depopulier.nl.

 

Handige links die je kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze(s):

www.rocmondriaan.nl

www.mborijnland.nl

 

Als je vragen hebt omtrent profielkeuze, vervolgopleidingen enz. loop dan bij me binnen of mail naar pveijk@depopulier.nl.