MAVO
De mavo van De Populier is sinds januari gevestigd in de Dunklerstraat. In dit nieuwe gebouw is plaats voor 14 klassen.
De eerste twee jaar worden leerlingen geplaatst in MH-klassen en is er de mogelijkheid tot opstroom naar de havo, mits aan voorwaarden wordt voldaan.
De oriëntatie op het MBO is stevig verankerd, maar een behoorlijk deel van onze geslaagde kandidaten stroomt door naar de havo. Uiteindelijk stroomt zo’n 40 % van onze leerlingen op.
Het onderwijs op de mavo kenmerkt zich door een warme sfeer met aandacht voor het individu. We zijn daarbij wel een school met duidelijke regels en afspraken en we verwachten wat van elkaar ! Het is ons doel er uit te halen wat er in zit en leerlingen veel mee te geven voor het vervolg. De grote lokalen en enkele werkplekken bieden mogelijkheden tot differentiatie. We zijn trots op onze resultaten en met het percentage geslaagde kandidaten behoort onze school tot de top van Nederland.
Met het oog op de toekomst vult iedere leerling een eigen digitaal portfolio vanaf klas 1 en bieden we Techniek & technologie aan. Vanaf 2020-2021 is het vak Technologie in de bovenbouw ingevoerd.
In het eindexamenjaar kan een extra vak gekozen worden.

HAVO
De havo staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo of naar vwo 5. Onze havo begint na de tweede brugklas. Havo 3 staat in het teken van het kiezen van een vakkenpakket. In havo 4 en havo 5 leren we onze leerlingen wat er van ze verwacht wordt in het vervolgonderwijs en natuurlijk bereiden we ze voor op het examen.
Onze havo-afdeling staat bekend om haar open cultuur. Dat betekent dat iedere leerling gezien en gekend wordt. De lijnen zijn kort, ook na de lessen zijn de docenten makkelijk te bereiken. Iedereen kan zichzelf zijn en voelt zich snel thuis.
We hebben een grote instroom in havo 4 omdat veel mavogediplomeerden bij ons een havodiploma willen halen. Deze leerlingen worden het eerste halfjaar extra begeleid in onze H4XL-klas. We besteden daar aandacht aan het leren leren en het bijspijkeren van hiaten in de stof.
Alle leerlingen hebben in havo 3 en havo 4 een klassenmentor die vooral gericht is op het leerproces van de individuele leerlingen. De mentor leert zijn/haar mentorleerlingen reflecteren, doelen stellen en helpt met de planning.
In havo 5 kiest de leerling een persoonlijke mentor. Dit is iemand waarbij de leerling zich thuis voelt en die weet wat nodig is om door te groeien naar het hbo.

VWO
Binnen het vwo maken we onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Een vwo-opleiding duurt in principe zes jaar en bereidt de leerlingen voor op een vervolgopleiding aan de universiteit. Een vervolg aan een hbo-opleiding is natuurlijk ook mogelijk.
Enkele jaren geleden hebben we met elkaar afgesproken dat we onze vwo’ers op de allerbeste manier willen voorbereiden op de universiteit. Daarvoor heb is in de eerste plaats een diploma nodig. We willen graag dat onze leerlingen dit met zo mooi mogelijke cijfers behalen. Ook besteden we zes jaar lang aandacht aan allerlei vaardigheden die een grote bijdrage leveren aan een goede start op de universiteit. Er wordt aandacht besteed aan effectief studeren, kritisch nadenken, reflecteren op het eigen leren en verbeterdoelen te formuleren. Natuurlijk helpen we ook bij het maken van een goede planning. Zo krijg de leerling steeds meer grip op het eigen leren.
We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen tijdens deze zes jaar tijd en ruimte krijgt om een eigen identiteit te ontwikkelen. Bij vakken als muziek, beeldende vorming, gym, godsdienst en maatschappijleer leert de leerling wat hij/zij belangrijk, mooi en waardevol vindt. In de bovenbouw is er aandacht voor literatuur, theater, ethiek en debattechnieken. Tijdens reizen en kampen is er de mogelijkheid op een bijzondere manier kennis met anderen, hun talen en culturen.
Leerlingen die naast het gewone programma extra uitdaging zoeken, kunnen in de bovenbouw een of meerdere extra vakken te kiezen. Leerlingen die dit doen, krijgen veel ruimte om deze vakken op een eigen manier in te richten. Via de bekende programma’s van Cambridge, Goethe en Delf kan een internationaal erkend taaldiploma behaald worden. Met zo’n diploma is het mogelijk om na het vwo gemakkelijker in het buitenland te gaan studeren. Maar wij bieden op De Populier ook extra moeilijke wiskunde lessen aan en een fabklas. Sommige leerlingen volgen zelfs vakken op de universiteit of doen onderzoek in het ziekenhuis voor hun profielwerkstuk in vwo 6.
Op De Populier bieden wij gymnasium aan vanaf de brugklas. Leerlingen krijgen Latijn en Grieks, maar ook is er veel aandacht voor klassieke cultuur en filosofie. In de bovenbouw kan één of beide klassieke talen gekozen worden. De studie van de klassieke talen dwingt leerlingen op een leuke manier om kritisch, nauwkeurig en gestructureerd te werken. De Romereis in de vierde klas is voor de meeste gymnasiasten het absolute hoogtepunt van hun tijd op De Populier.