Beste ouder,

Op De Populier hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Uw betrokkenheid en uw mening wordt door ons op prijs gesteld. Op deze pagina treft u de nodige informatie over zaken die van belang zijn voor u als ouder/verzorger: 

In de DISCLAIMER kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op onze website.

De JAARPLANNER geeft een overzicht van alle activiteiten die er gedurende dit cursusjaar op de rol staan.

U kunt de LESTIJDEN van onze school bekijken en het normale rooster vergelijken met het verkorte rooster.

Op de pagina over de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD kunt u meer te weten komen over de functie van de medezeggenschapsraad.

De OUDERBRIEVEN, zijn informatiebrieven waarin u kunt lezen over het reilen en zeilen op De Populier.

De pagina OUDERCOMMISSIE vertelt u wat het belang is van deze commissie en welke rol zij speelt.

In het OUDERCONVENANT kunt u lezen wat wij van u als ouder/verzorger verwachten gedurende de schoolcarrière van uw zoon/dochter bij ons school.

Bij OVERGANGSNORMEN kunt u achterhalen aan welke voorwaarden uw zoon/dochter moet voldoen om bevorderd te kunnen worden naar een volgend leerjaar.

De PTA’s bevatten de lesstof voor onze leerlingen in de bovenbouw.

U kunt ook de SCHOOLGIDS voor 2018-2019 lezen en eventueel downloaden.