Algemeen
Iedere leerling heeft bij ons op school een mentor. In het eerste tot en met het derde leerjaar en havo 4 en vwo 4 hebben alle klassen een mentorles ingeroosterd. In vwo 5 en de examenklassen zijn mentorlessen op afspraak.

Functie van de mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij/zij bevordert de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid bij de leerlingen en biedt de nodige ondersteuning bij het leerproces en bij het maken van keuzes. Daarnaast begeleidt de mentor eventuele binnen- en/of buitenschoolse activiteiten en voert indien nodig gesprekken met betrokkenen over het leerproces van de mentorleerling.

Mentorles & Leefstijl
In alle eerste en tweede klassen wordt tijdens de mentorlessen gewerkt met de methode “Leefstijl”. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten die betrekking hebben op de bevordering van de groepsdynamiek en op het aanleren van en de reflectie op studievaardigheden.