Algemeen
Iedere leerling heeft bij ons op school een mentor. In het eerste tot en met het derde leerjaar hebben alle klassen een mentorles ingeroosterd. In de examenklassen zijn mentorlessen op afspraak.

Functie van de mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij/zij bevordert de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid bij de leerlingen en biedt zo nodig ondersteuning om de leerlingen te helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook begeleidt hij het leerproces en helpt hij bij het maken van keuzes. Daarnaast begeleidt de mentor eventuele binnen- en/of buitenschoolse activiteiten en voert indien nodig gesprekken met betrokkenen over het leerproces en het welzijn van de mentorleerling.

Hulpmentoren
In de brugklas worden de mentoren bijgestaan door hulpmentoren. Hulpmentoren zijn leerlingen uit klas 3 en hoger die zich willen inzetten voor zowel de mentor, de leerlingen als de school. Ze organiseren klassenactiviteiten en helpen de mentoren tijdens de uitvoering, bieden een luisterend oor voor de brugklasleerlingen waar ze hulpmentor van zijn, gaan mee op brugklaskamp en helpen de brugklassers hun weg te vinden op en door de school.

MentorlesĀ 
Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten die betrekking hebben op de bevordering van de groepsdynamiek en op het aanleren van en de reflectie op studievaardigheden. Hierbij wordt in alle eerste en tweede klassen gebruik gemaakt van de methode Leefstijl en worden er onderdelen uit Qompas behandelt.