Vacatures

Op dit moment hebben wij vier vacatures:

VACATURE DOCENT(E) NEDERLANDS (m/v)

Sluitingsdatum: 30-01-2022
Met ingang van: 1 maart 2022
Dienstverband: Tijdelijk
FTE: 1,0 FTE (28 lessen)

We zijn op zoek naar een vervanger voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat. Het betreft lessen in de onder- en bovenbouw havo en vwo (geen examenklassen). Alle lessen worden gegeven in ons lyceum aan de Populierstraat. Waarschijnlijk blijven er na de zomervakantie nog uren te vervullen.

VACATURE DOCENT(E) GESCHIEDENIS/MAATSCHAPPIJLEER (m/v)

Sluitingsdatum: 30-01-2022
Met ingang van: 1 maart 2022
Dienstverband: Tijdelijk
FTE: 0,3929 FTE (11 lessen)

We zoeken een docent ter vervanging van een collega die met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat. De vacature bestaat uit lessen geschiedenis in mavo/havo 1 en 2 en mavo 3 en maatschappijleer in mavo 3. Alle lessen worden gegeven in ons nieuwe mavo-gebouw aan de Dunklerstraat. De sectie bestaat op de mavo uit drie personen.
De lessen staan geroosterd op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdag. Eventueel kunnen lessen verplaatst worden naar andere dagen.

VACATURE DOCENT(E) GESCHIEDENIS (m/v)

Sluitingsdatum: 19-01-2022
Met ingang van: 18 februari 2022
Dienstverband: Tijdelijk
FTE: 0,8214 FTE (23 lessen)

We zijn op zoek naar een docent geschiedenis, bij voorkeur 1e graads bevoegd, ter vervanging van een collega die tot het eind van het schooljaar met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat.
Het betreft lessen in de onderbouw havo/vwo en in havo 4. Alle lessen worden gegeven in ons lyceum aan de Populierstraat. Op het lyceum werk je samen met twee ervaren collega’s geschiedenis. De totale sectie bestaat uit zes personen.
Je kunt ook naar een deel van deze betrekking solliciteren.

VACATURE CONRECTOR VWO (m/v)

Sluitingsdatum: 23-01-2022
Met ingang van: 1 augustus 2022
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE: 1,0 FTE

Wij zoeken een conrector met academisch denk- en werkniveau voor het vwo (leerjaar 2 t/m 6) en de schoolbrede portefeuille decanaat/curriculum. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met het gymnasium en een voorname rol wil vervullen in de identiteitscommissie.
De nieuwe conrector krijgt de opdracht om samen met zijn team een plan te maken om het vwo van De Populier te profileren in de regio.

Van de conrector verwachten wij dat deze met ons inhoud wil geven aan ons motto: Samen doen we het beter. In de praktijk betekent dit dat je samen met docenten zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs in jouw afdeling en, volgens de werkwijze van LeerKRACHT, werkt aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Je bezoekt regelmatig lessen en stimuleert docenten om bij elkaar in de lessen te kijken en gezamenlijk lessen te ontwerpen. Daarnaast vervul je een beleidsvoorbereidende en aanjagende rol bij decanaatszaken en curriculumontwikkelingen.

Relevante begrippen voor onze conrectoren zijn: feedback geven en ontvangen en bijdragen aan de open cultuur. Je bent toegankelijk, denkt mee en durft ook knopen door te hakken als dat van je gevraagd wordt.
Daarnaast verwachten we uiteraard dat je er met aandacht en zorg bent voor de leerlingen en hun ouders. Hun inbreng neem je serieus. Je kent de leerlingen doordat je regelmatig lessen bijwoont, je voelt je betrokken bij hun leefwereld en bij hun ontwikkeling, als mens en als leerling.

Christelijk College De Populier maakt deel uit van de stichting Lucas Onderwijs. De conrectorsfunctie wordt ingeschaald in functieschaal 12 met uitloop naar 13 bij gebleken geschiktheid en/of voldoende ervaring.

Interesse in een van bovenstaande functies? Stuur via Meesterbaan een brief met motivatie en CV aan de rector van de school, de heer drs. R. van Oevelen.

Werken op De Populier

Werken op De Populier

Ons motto is: “Samen doen we het beter”. Dit houdt in dat wij continu streven naar een optimale samenwerking tussen leerlingen, docenten, directie en docentenopleidingen. Hierbij maken wij gebruik van de methode leerKRACHT, de stap-voor-stap aanpak naar beter onderwijs. Dit resulteert in een krachtige leeromgeving voor iedereen die bij de school betrokken is. Nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen worden met elkaar gedeeld en we geven dit vervolgens een plek in ons onderwijs.

Stage op de Populier

De Populier maakt sinds enkele jaren deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Dat houdt in dat onze schoolopleiders naast stages, ook een deel van het curriculum verzorgen voor studenten van de TU-Delft, het Iclon en de HR. In ons opleidingsplan is er sprake van een doorlopende leerlijn, die in de praktijk zijn nut bewezen heeft. Uiteraard bieden wij waar mogelijk de optie tot maatwerk.
Aan een opleidingsschool worden hoge eisen gesteld. Zo hebben wij naast twee Velon-gecertificeerde schoolopleiders, ook gecertificeerde werkplekbegeleiders die speciaal zijn opgeleid om zorg te dragen voor het begeleiden van studenten en docenten op hun eigen vakgebied. Hierbij maken wij veelvuldig gebruik van de expertise binnen onze school, de nauwe contacten met de opleidingsinstituten (Tu-Delft, Iclon, HR) en de alfa/bèta en gamma platformen via het regionaal steunpunt Leiden.
Los van het prachtige programma dat aangeboden wordt, bieden wij docenten (in opleiding) ondersteuning op het gebied van professionalisering. De ontwikkeldoelen van de nieuwe docenten onderling, verschillen natuurlijk enorm. Waar startende docenten nog regelmatig bezig zijn met het zich eigen maken van de 5 rollen van de docent, hebben meer ervaren docenten vragen op het gebied van differentiatie of mentoraat. Scholing voor docenten is dus net als scholing voor onze leerlingen: maatwerk!

Het inductiearrangement

Het inductiearrangement

Wij verwachten van iedere docent (in opleiding) die nieuw is op De Populier, dat hij/zij gebruikt maakt van ons inductiearrangement. Een van de doelen van het inductiearrangement is dat alle nieuwe docenten, ervaren of niet, zich snel thuis voelen op onze school zodat ze hun werk op een goede en plezierige manier kunnen doen.
Samen met de Universiteit van Groningen hebben onze schoolopleiders onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van docenten. De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons veel inzicht in de behoeften van docenten gedurende de verschillende stadia van hun loopbaan. Deze inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van een inductiearrangement welke door de Universiteit van Groningen is uitgeroepen tot “best practice”.

Klik voor meer informatie op onderstaande links:

Voor opleidingsschool Haaglanden:
→ www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Voor het inductiearrangement:
→ https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GkHrrQ-l-qM
→ http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1117&fromno=879

Voor leerkracht en lesgeven:
→ https://youtu.be/0KYlbACCjsY