Geachte ouders, verzorgers, beste leerling,

Zit uw zoon/dochter in groep 8 en heeft hij/zij interesse in De Populier? Op de pagina kennismaken kunt u lezen op welke momenten uw kind welkom is om van de sfeer te komen proeven en wanneer u als ouder/verzorger een informatieavond kunt bijwonen over De Populier.

Na het maken van de definitieve keuze voor een middelbare school, zal uw zoon/dochter aangemeld moeten worden voor/bij de school naar keuze. Op zaterdag 12 februari start de zogenaamde aanmeldprocedure. Hoe deze aanmeldprocedure in z’n werk gaat, leest u binnenkort op deze pagina.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Mw. C. Dekkers
Tel: 070-3648808
E-mail: cdekkers@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl