Aanmeldprocedure brugklas 2023-2024
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de regio Haaglanden zie Jaarplanning regionale BOVO-procedure 2022 2023.pdf.

Aanmelden
De aanmeldprocedure start op 11 februari 2023 en sluit op 24 februari 2023. Vanaf 11 februari kan het regionale aanmeldformulier en de voorkeurslijst van middelbare scholen (met daarop een rangorde van 6 scholen) tijdens schooltijd worden ingeleverd bij Populier mavo aan de Dunklerstraat en Populier lyceum aan de Populierstraat. Bij het inleveren van het formulier ontvangt u informatie over de verdere procedure omtrent de inschrijving.

Type brugklassen en capaciteit

Brugklas(type)Aantal plaatsenPlaatsen in %Bijbehorende basisschooladviezen
vmbo tl/havo8537%vmbo tl, vmbo tl/havo
havo/vwo8537%havo, havo/vwo
vwo6026%vwo

De capaciteit moet worden gezien als streefaantal voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Voorrangsregels
Wanneer er sprake is van een overaanmelding zullen de onderstaande voorrangsregels worden toegepast.

1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.
2. Kinderen van personeelsleden worden automatisch geplaatst wanneer De Populier de eerste keus is.

Wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal een notaris middels loting de leerlingen tot en met de streefaantallen plaatsen.

Centrale loting en matching
Leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keus worden via de centrale loting en matching geplaatst op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.

Bericht van plaatsing:
Op 5 april ontvangen ouder(s)/verzorger(s) na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Tweede aanmeldperiode
Nog niet geplaatst leerlingen ontvangen op 6 april een overzicht van beschikbare plaatsen op scholen. Ouders en leerlingen heroriënteren zich en maken een nieuwe voorkeurslijst . Deze leveren ze tussen 11 en 14 april in bij de school van eerste voorkeur.

Na een centrale loting en matching ontvangen ouders op 20 april na 15.00 uur een e-mailbericht over het toelatingsbesluit.

Inlichtingen
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen:

Mavo/havo-brugklassen:
Dhr. R. Stehmann
Tel: 070-3648808
E-mail: rstehmann1@depopulier.nl

Havo/vwo- en atheneum/gymnasium-brugklassen:
Mw. R. den Hengst
Tel: 070-3648808
E-mail: rdhengst@depopulier.nl