Over de decaan
Een decaan, ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze. In veel gevallen geeft de decaan naast deze adviserende taken ook les in een schoolvak. De decaan op de mavo is meneer Van Eijk. Naast decaan is hij ook docent aardrijkskunde.

Taak van de decaan
Samen met de mentoren uit klas 2, 3 en 4 probeert de decaan de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het mbo of de havo. Dit doet meneer Van Eijk onder andere door:

  • informatie en advies te verschaffen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan de leerling en aan zijn/haar ouders.
  • activiteiten voor leerlingen te initiëren en te coördineren in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
  • contacten te onderhouden met relevante instanties en instellingen op het gebied van LOB.
  • leerlingen te adviseren als het gekozen vakkenpakket onvoldoende aansluit op de gewenste vervolgstudie.
  • beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen af te nemen en te bespreken.

Studiebegeleiding per leerjaar

Jaar twee:
In leerjaar twee gaan de leerlingen op Bliksemstage (georganiseerd door JINC). In de mentorles starten de mentoren met het gebruik van de LOB-methode Qompas, dit helpt de leerlingen bij het maken van een studiekeuze in de komende jaren. Ook worden de leerlingen geïnformeerd over de vakkenpakketkeuze. Tegen het einde van het schooljaar dienen zij namelijk de definitieve keuze gemaakt te hebben.

Jaar drie:
In leerjaar drie wordt er tijdens de mentorlessen verder gewerkt met de LOB methode Qompas. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om Spot on Jobs te bezoeken (beroepenbeurs). Ook worden er loopbaangesprekken met de leerlingen gevoerd om hen te helpen bij het maken van de juiste keuze. In de maand mei gaan de leerlingen op stage. Tijdens deze stage worden opdrachten uitgevoerd uit het stageboek. Op school geven de leerlingen vervolgens een presentatie over de stage. Dit zijn verplichte onderdelen van LOB.

Jaar vier:
In leerjaar vier gaan de leerlingen proefstuderen op het ROC Mondriaan of MBO Rijnland. Op school wordt dit gekoppeld aan maatschappijleer, waar een presentatie gehouden moet worden over de ervaringen. Daarnaast is het van groot belang dat leerlingen Open Dagen bezoeken. Tijdens de mentorlessen maken we een LOB paspoort, dit wordt gebruikt bij de intake op het MBO. De loopbaangesprekken worden voortgezet.

Heeft u vragen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten, maak gerust een afspraak via pveijk@depopulier.nl.