Over de decaan
Een decaan, ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze. In veel gevallen geeft de decaan naast deze adviserende taken ook les in een schoolvak. De decaan op De Dunklerstraat, is de heer Mesman. Hij is naast decaan ook docent geschiedenis.

Taak van de decaan
Samen met de mentoren uit klas 2, 3 en 4 probeert de decaan uw zoon/dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het mbo of de havo. Dit doen zij onder andere door:

  • Informatie en advies te verschaffen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan individuele leerlingen en ouders.
  • Activiteiten voor leerlingen te initiëren en te coördineren in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
  • Contacten te onderhouden met relevante instanties en instellingen op het gebied van LOB.
  • Leerlingen te adviseren als het gekozen vakkenpakket onvoldoende aansluit op de gewenste vervolgstudie.
  • Leerlingen en docenten te informeren en te adviseren omtrent instroom binnen de school (bijvoorbeeld wanneer een leerling wil overstappen op een ander niveau).
  • Beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen op te stellen, af te nemen en te bespreken.

Studiebegeleiding per leerjaar

Jaar twee:
In leerjaar twee gaan onze leerlingen op Bliksemstage (georganiseerd door JINC). In de mentorles starten de mentoren met het gebruik van de LOB-methode Qompas, dit helpt de leerlingen bij het maken van een studiekeuze in de komende jaren. Ook worden leerlingen geïnformeerd over de vakkenpakketkeuze. Tegen het einde van het schooljaar dienen de leerlingen hun definitieve keuze gemaakt te hebben.

Jaar drie:
In leerjaar drie wordt er tijdens de mentorlessen verder gewerkt met de LOB methode Qompas. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om Spot on Jobs te bezoeken (beroepenbeurs). Ook worden er loopbaangesprekken gevoerd met de leerlingen om hen te helpen bij het maken van de juiste keuze. In de maand mei gaan alle derdeklassers op stage. Tijdens deze stage maken ze opdrachten uit hun stageboek. Op school geven de leerlingen vervolgens een presentatie over hun stage. Dit zijn verplichte onderdelen van LOB.

Jaar vier:
In leerjaar vier gaan alle vierdeklassers proefstuderen op het ROC Mondriaan of MBO Rijnland. Op school wordt dit gekoppeld aan maatschappijleer, waar ze een presentatie moeten houden over hun ervaringen. Daarnaast bezoeken de leerlingen Open dagen. Tijdens de mentorlessen wordt er  aandacht besteed aan het maken van een LOB paspoort, dit wordt gebruikt bij de intake op het MBO. De loopbaangesprekken worden voortgezet.

Als u vragen heeft omtrent profielkeuze, vervolgopleidingen enz. kunt u altijd een afspraak maken of mailen naar rmesman@depopulier.nl.