VraagAntwoord
Worden schoolboeken door school verschaft of moeten deze zelf aangeschaft worden?Ouders betalen een borg, zij dienen echter wel de boeken zelf te bestellen.
Hoe zijn de brugklassen onderverdeeld? Is het standaard Mavo/Havo of zijn er ook losstaande Mavo klassenEr zijn geen losse mavo-klassen. Alle brugklassen zijn M/H
Van welke basisscholen komen jullieVeel verschillende; Vliermeent, Oase, Nutsschool, Galvani, ’t Volle Leven, etc, etc
Hoeveel klassen zijn er?In totaal 14 (4 brugklassen)
Kun je later nog wisselen naar een andere stroom?Nee, pas aan het eind van het schooljaar. Tenzij er echt iets aan de hand is, bijvoorbeeld je zit in de sportstroom en krijgt een blessure.
Hoeveel leerlingen zitten er op school? En hoeveel brugklassen zijn er?385. 4 brugklassen.
Wat houdt het introductieprogramma in?De eerste 3 lesdagen zitten de brugklasleerlingen alleen in hun mentorklas met hun mentor. Ze leren dan alles over Magister, het gebouw, de docenten, het rooster, de vakken, etc. Op de derde dag hebben wij een sportdag met alle brugklasleerlingen van de hele Populier.
Hoe makkelijk kan je van de Mavo/Havo naar de Havo/VWO en andersom?In principe hebben wij voor alle leerlingen plek. Als je een 7,5 gemiddeld staat voor de CE-vakken (alle vakken behalve lo, mu en techniek) dan kan je door naar de Havo. Mocht het niet zo lekker gaan op de Havo, dan kun je afstromen naar de Mavo in de Dunklerstraat. We zijn 1 school.
Wonen de meeste kinderen in de buurt van de school? Of verder weg?De meeste kinderen wonen op fietsafstand van school.
Zijn er alleen dakpan-brugklassen of ook ‘losse’ havo brugklassen?Wij hebben allen de zgn. dakpanklassen.
Hoe is de begeleiding van leerlingen met dyslexie?Wij geven de leerlingen met dyslexie toetstijdverlenging. Er is de mogelijkheid dat zij werken met het Kurzweil programma, waar de methodes worden voorgelezen.
Kunnen jullie iets meer over de lestijden en lesduur vertellen?De meeste leerlingen starten om 8:30 (eerste lesuur), soms heb je het eerste uur vrij. De meeste leerlingen zijn om 13:45 of om 14:45 uit. In de bovenbouw kan dat later zijn (16:00). De lessen duren 45 minuten. Je hebt een pauze na lesuur 2 (10:00 tot 10:15) en een pauze van 11:45 tot 12:15.
Krijgen jullie veel huiswerk? En word je daarbij begeleid?We hebben best wat huiswerk, maar het grootste gedeelte van het maakwerk kun je in de les doen. Er zit een opbouw in het huiswerk van klas 1 tot aan klas 4. We beginnen rustig, stap voor stap. Vooral de mentor begeleidt jou met het plannen en maken van het huiswerk.
Welke en hoeveel vakken hebben jullie in de brugklas?Uhmmm…Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, muziek, gym, godsdienst en T&T. Dus 12 vakken + je stroomvak.
Wordt er geloot in verband met aantal aanmeldingen?De afgelopen 4 jaar hebben wij moeten loten. Voor de school natuurlijk hartstikke fijn dat we populair zijn (dat zien wij toch als bevestiging dat we het goed doen.), maar voor de leerlingen natuurlijk niet fijn. We zijn een hele kleine school en hebben helaas maar relatief weinig plek…
Hoe zeker ben je van een plek als je je inschrijft? Is er een wachtlijst?Als je een broer of zus al op school hebt, krijg je voorrang. Dan ben je zeker geplaatst. Voor de andere leerlingen kan het zijn dan je wordt uitgeloot. Dat doet een notaris. Er is dan geen wachtlijst, want met de inschrijving houden we al rekening met mogelijke opgewaardeerde adviezen.
Hoeveel kinderen zitten er in een klas?Gemiddeld 27 leerlingen.
Wordt er weleens gepest en hoe wordt daarmee omgegaan door de schoolIk ben heel blij om te schrijven dat er heel weinig wordt gepest. Als we horen/zien/merken dat er toch gepest wordt, willen we zo snel mogelijk ingrijpen. De school is klein, we zien elkaar. Het mooie is dat we zo veel verschillende leerlingen op school hebben; groot, klein, artistiek, bijzonder, druk, stil, verlegen of juist heel luid…alle leerlingen hebben een plek op school. Niemand verdient het om buitengesloten te worden. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.
De school heet Populier Mavo, maar is de brugklas mavo/havo? Als je dan naar havo gaat, is dat op dezelfde locatie aan de Dunklerstraat?De havo locatie is op de Populierstraat, dat is dus een andere locatie dan de Dunklerstraat
En hoe vaak hebben jullie proefwerk weken en/of toetsten?We hebben 4 keer per jaar een proefwerkweek, ieder periode wordt ermee afgesloten. Ieder vak heeft daarnaast ook nog toetsen tijdens de reguliere lessen.
Worden alle kinderen makkelijk geplaatst als ze De Populier op 1 gezet hebben of worden er veel kinderen uitgeloot?Afgelopen jaren hebben we helaas best wel veel leerlingen moet uitloten. De kans dat je wordt toegelaten is gelukkig wel groter dan dat je wordt afgewezen.
Waaraan merk je dat het een christelijke school is?Dat zit hem vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarnaast heb je het vak Godsdienst in je rooster en vieren we de grote christelijke feestdagen actief. Denk bijvoorbeeld aan Pasen en Kerst
Als je naar de Mavo/Havo gaat is dan het standaard Niveau Mavo of Havo?De lessen zijn dan doorgaans op Mavoniveau, maar aan de leerlingen die meer verdieping aankunnen wordt dit geboden. Onze methodes zijn allemaal ingericht om dit te kunnen doen.
Mag je iemand opschrijven met wie je in de klas wil komenJa dat mag
Hoe groot zijn de klassen en hoeveel brugklassen zijn er?Op de MH zijn de klassen in de onderbouw ongeveer 24 leerlingen groot, in de bovenbouw kan dit aantal wel toenemen
Ik ben zelf een leerling maar mijn vraag is hoe vinden jullie de schooltijden zelf dacht dat het een goeie vraag was 🙂Hele goede vraag! De leerlingen zijn tevreden. Al zouden ze allemaal wel het liefst les hebben van 11:00 tot 14:00, 😉
Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in de klas?Gemiddeld ongeveer 27/28 (30 is max)
Was er de afgelopen jaren voldoende plek voor alle aanmeldingen?Nee, helaas niet
Nee, helaas hebben wij een aantal leerlingen moeten teleurstellen.
Aan de leerlingen: Konden jullie de lokalen makkelijk vinden?Ja, tijdens de introductiedagen leerden ze de weg goed kennen. Het is een heel klein gebouw. Komt goed!
Hoeveel kinderen zitten in een klasGemiddeld 27 leerlingen
Goedenavond, wordt ook gebruikgemaakt van digitale middelen? (laptop/tablets)We werken met laptops, sommige klassen hebben een eigen laptop. Daarnaast hebben we heel veel laptops op school die we inzetten tijdens de lessen
Hoeveel ruimte is er voor creativiteit? Wordt dat gestimuleerd? Wij zijn gek op creatieve leerlingen, tijdens de lessen beeldende vorming en muziek kun je veel van jouw creativiteit kwijt. We hebben ook toneel en zang in de school, dus genoeg mogelijkheden.
Hallo! Hoeveel uur sport je in de sportklas?Naast de LO-uren nog 3 uur extra in de week.
Zijn er huiswerkuren of huiswerkbegeleiding op de populierJazeker, voor de leerlingen die wat extra begeleiding kunnen gebruiken zijn de XL- lessen na schooltijd. We helpen je dan met het plannen, leren en maken van je huiswerk.
Krijgen de leerlingen ook een laptop via school?Alleen de leerlingen in de device-klassen.
Als na de brugklas blijkt dat je Havo gaat doen, ga je dan naar het Lyceum? Of blijf je op de Mavo/Havo locatie?Je gaat dan naar het Lyceum. Sommige docenten werken op beide locaties, dus je kent dan al een paar gezichten. Verder gym je af en toe op het lyceum en volg je daar je stroomlessen, het gebouw is bekend.
Heb je toets weken voor of na de vakantie?  dus moet ik dan leren in mijn vakantie?We hebben toetsweken 1,5 week na de vakantie. De dag voor de toetsweek ben je al om 11:00 uit, dus je hebt ruim voldoende tijd om te leren én om te genieten van de vakantie.
Kies je de stroming als je op de school zit of van tevoren al?De stroom wordt gekozen als de leerling geplaatst wordt.
Gaat er geloot worden dit jaar? Veel scholen hebben minder brugklassen voor komend jaar?
Waar gaan jullie heen als brugklas kamp?Someren (in grote huizen, dus niet kamperen)
Hoe ziet jullie rooster eruit?We starten om 8:30.Meestal ben je om 13:45 uit (of 14:45). We hebben 45 minuten les. 3 Pauzes (10:00- 10:15, 11:45 – 12:15 en 13:45 – 14:00)
Zijn de 4 brugklassen mavo/havoJa, er zijn 4 brugklassen
Zitten de leerlingen met een mavo/havo-advies is een aparte klas?Nee, zitten bij elkaar in de klas
Worden alle leerlingen aangenomen of is er een loting?Loting is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
Hoe geven jullie aandacht aan iedere leerlingWat een goeie vraag! Dat doen we door onze klassen niet zo groot te maken en door iedere klas een mentor te geven die de leerlingen in de gaten houdt. Daarnaast verwachten we van onze docenten dat ze regelmatig persoonlijke feedback geven aan onze leerlingen, op dat moment moeten ze dus even goed nadenken over iedere leerling.
Hoeveel kinderen stromen door naar havo?Ongeveer 20% (tussen de 20 en 25 leerlingen, op 110 leerlingen) Dat is best veel.
Wat doe je bij cultuur stroom?De cultuurstroom is een afwisselend programma met verschillende opdrachten die in het teken staan van kunst en cultuur. We gaan ook de school uit voor een workshop in het Kunstatelier of het bekijken van een theatervoorstelling. Houd je van kunst, muziek maken, dansen, toneelspelen, fotograferen, schilderen en/of zingen dan is de cultuurstroom echt iets voor jou.
Wat houdt de basisstroom in?De basisstroom is de stroom waar je kennis maakt met de meest uiteenlopende onderwerpen en waar je deelneem aan veel verschillende activiteiten. De lessen zijn gevarieerd en sluiten aan bij ontwikkelingen in onze maatschappij. Op het programma staan o.a. een kookworkshop, verkeerssimulatielessen, debatteren en sport- & spelactiviteiten
Welke stromen zijn er allemaal?Basis-, Cultuur-, Science- en Sportstroom
Klopt het dat de populier twee brugjaren hanteert i.p.v. 1?Op De Populier hebben wij een brugperiode die twee jaar duurt. Dat betekent dat je aan het einde van de brugklas of aan het einde van de tweede klas eventueel kunt opstromen naar de havo. Dit betekent wel dat je moet overstappen van de mavo naar het lyceum in de Populierstraat
Ja, we hebben 2 bugklasjaren. Sommige leerlingen hebben nét wat meer tijd nodig om te bekijken op welk niveau zij het best presteren.
Hoeveel kinderen zitten er in de klas?Gemiddeld 27 leerlingen
In hoeverre komt het Christelijke aspect van de school terug in het onderwijs? Wordt er bijvoorbeeld gebeden en moet je dan meedoen?We starten met een dagopening, dat kan heel klein; even kijken naar de wereld om ons heen. Wij bieden het vak godsdienst aan en wij vieren de Christelijke feestdagen, zoals kerst en Pasen. Tevens vinden wij de christelijke waarden belangrijk en zetten wij ons jaarlijks in voor een goed doel.
Geeft de rector zelf ook les?Jazeker, de rector geeft Nederlands aan een brugklas op het lyceum
Hoe groot is de kans dat je wordt aangenomen als je de Populier op nr. 1 zet in je aanmeldingsformulierDat is een moeilijke vraag die we niet kunnen beantwoorden, dat ligt namelijk aan hoeveel leerlingen zich aanmelden. De afgelopen jaren was het best wel druk bij de aanmeldingen en hebben we dus leerlingen teleur moeten stellen.
Hoe vaak heb je pauzes?3 keer per dag mag je even uitrusten van het harde werken in de klas
Is er ruimte voor extra hulp als leerlingen iets lastig vinden?Ja, zeker in de brugklas. Wij bieden KWT-uren aan in het rooster. Daar krijgen de leerlingen in kleinere groepen extra uitleg van een vak. Dit geldt niet voor alle vakken, maar wel voor de kernvakken in de mavo. Verder is er natuurlijk ruimte om vragen te stellen, een docent is er om leerlingen iets te leren, dat kan ook vaak even na de les of in een pauze.
Hoeveel procent van de leerlingen uit de mavo/havo brugklas stroomt door naar de havo?Ongeveer 20%
Geven de leerkrachten les op beiden scholen/locaties MAVO en HAVO/VWO?Een aantal docenten werkt op twee locaties, waardoor het doorstromen naar de andere locatie wat makkelijker is voor de leerlingen. Op die manier kennen ze al een paar docenten.
Hoe gaat de school om met pesten? Pesten vinden we super vervelend. Zodra er melding van wordt gemaakt, gaan we samen met het slachtoffer direct een plan maken om de pesters aan te pakken. Helaas, sluimert er veel. Zeker op sociale media. Wij vinden dat lastig om echt grip op te krijgen. Wij besteden bij het vak godsdienst en tijdens de mentorles extra aandacht aan pestgedrag en hopen preventief (vooraf) het pesten te voorkomen. Gelukkig geven onze leerlingen aan dat er weinig gepest wordt op school.
Hoe kun je eventueel doorstromen van de mavo naar de havo?Als je een 7,5 staat voor de CE-vakken (alle vakken waar je examen in kunt doen)
Tot hoe laat duren de lessen in de brugklas? En hoe zit dat bij de hogere klassen?De onderbouw is meestal om 13:45 uit, of om 14:45. De bovenbouw heeft ook 8ste en 9de uren, dan zit je uiterlijk tot 16:15 op school.
Hoe groot is de kans dat je eerste keus voor populier ook lukt?Dat kan ik echt niet zeggen…..sorry. Dat weet ik niet.
Hebben jullie ook praktijklessen met dieren?Nee helaas hebben we geen dieren, wel hebben we sinds kort een kas waarin we plantjes gaan verbouwen. En tijdens de lessen T&T mag je na gaan denken over hoe we deze plantjes automatisch water kunnen gaan geven.
Als er geloot is, waarom zitten er dan maar 24 kinderen in de klas?Je zou zeggen dat we meer mensen gelukkig maken door meer mensen toe te laten. Wij denken dat het beter is om de kinderen die we toelaten zoveel mogelijk aandacht te geven. Dit kunnen we alleen maar doen door de klassen niet te groot te maken, vandaar dat er maar 24 leerlingen per klas worden aangenomen. Verder zijn wij een school, twee vestigingen. Er zit een capaciteit aan het totaal aantal leerlingen. Vandaar dat we minder leerlingen konden aannemen, het past gewoonweg niet in de gebouwen. We hebben ook rekening te houden met doorstroom naar de havo en afstroom naar de mavo. Deze stromen moeten wij blijven garanderen voor onze leerlingen.
En hoe gaat de school om, met het gebruik van mobiele telefoon van leerlingen tijdens de les of op school? De schoolregel is dat de telefoon niet naar de les mag, tijdens de les moet deze dus in je locker zitten. Telefoons leiden je af van de les en daarom is het niet handig om deze mee te nemen.
Hoe zorgen jullie voor sociale veiligheid?Ja, dat is best lastig soms. Zeker met de groepsappen die er zijn en de sociale media. Wij proberen daar in de mentorles veel aandacht aan te besteden. In gesprek blijven met elkaar en ook samen met ouders korte lijnen te hebben. Gelukkig geven onze leerlingen aan dat je kunt zijn wie je bent op de Populier. De meeste leerlingen voelen zich erg veilig op school.
De brugklas is mavo/havo. Betekent dat ook dat het niveau van mavo meer richting havo gaat?Ja, wij geven op mavo-niveau les , met verdieping naar de havo.
Wanneer kan eventuele doorstroming naar de havo plaatsvinden, halverwege het jaar of alleen aan het einde van het schooljaar?Alleen aan het eind van schooljaar 1, of schooljaar 2.
Zijn er leerlingen die voorrang krijgen in de loting?Ja, als er een broer/zus al op De Populier zit of het betreft een kind van een personeelslid van De Populier
Ik hoor u allen alleen over mavo. Maar deze locatie is toch mavo/havo?Ja, dat klopt
Is het nog mogelijk om je kind aan te melden voor een rondleiding?Volgens mij zijn er nog een paar plekjes…..
Waar gaan de mensen die wel dyslexie hebben naartoe Tijdens de toetsen? Ze blijven gewoon in hun klas. Leerlingen die met Kurzweil werken zitten in een apart lokaal tijdens de toetsweek.
Wat vind je de leukste plek op school?De kantine en de trap.
Is er op schooltijd om huiswerk te doen? Bijvoorbeeld tijdens deel van de les?
Is er kamp in het eerste jaarJa, in september gaan wij 3 dagen naar Someren. Met de hele school; dus mavo/havo en vwo. Super gezellig!
Hoeveel huiswerk maak je per dag? Doe je dat op school?Ongeveer 1 uur per dag, dat wisselt per dag…
Wat houdt de basis stroom in?Veelal verdieping van algemene vakken; zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Je gaat onderzoeken, ontwerpen en samenwerken. Bijvoorbeeld koken, debatteren of tekenen.
Hebben jullie ook huiswerkbegeleiding?Ja, vanuit Lyceo.
In welke klas mogen leerlingen het schoolplein verlaten in de pauze, vanaf welke klas?Alle leerlingen, dus vanaf leerjaar 1.
Als je de sportstroom doet, op welke momenten wordt er dan gesport? Is dat aan het einde van de middag?Ja, de laatste 3 lesuren op de donderdag.
Zit je in de stroomuren alleen met andere brugklasleerlingen? Of ook met leerlingen uit hogere klassen?Met leerlingen van hetzelfde leerjaar, maar alle niveaus door elkaar.
Wordt er veel op papier gewerkt, of veel digitaal?Veel op papier, digitaal als verdieping.
Beginnen jullie komend jaar met de nieuwe leerweg en zo ja welke?T&T is het praktijkgerichte vak voor de nieuwe leerweg. Verder zijn wij bezig met het ontwikkelen van E&O.
Vier je ook je verjaardag in de klas als je jarig bent?Nee, helaas niet. Trakteren mag altijd!
Zijn er oudergesprekken?Jazeker. In de brugklas houden wij MOK (mentor, ouder, kind) gesprekken. We hebben een kennismakingsavond, tafeltjesavonden en indien nodig meer gesprekken op school. Samen doen we het beter!
Waarom stopt het stroomonderwijs in het 3e en 4e jaar? En wat komt ervoor in de plaats?Het examenprogramma start dan in de Mavo, er komt dan meer tijd voor de examenvakken.
Mag je tijdens de pauze een koptelefoon op voor muziek of zoNee, helaas. Geen koptelefoon, of oortjes. Alle leerlingen moeten ons de hele dag kunnen horen.
Ik hoorde de gymdocent zeggen dat je je locker kan openen met een App hoe kan dat dan als je je telefoon in je locker moet zetten?Dan maak je de locker open met je lockerpas.
Welk schooladvies of citoscore heeft een leerling nodig om toegelaten te worden?Schooladvies Vmbo-t of vmbo-t/havo. Cito score tussen de 530-535. Bedenk, niet alleen de Cito-score telt mee. Wij gaan altijd uit van het advies van de basisschool.
Organiseren jullie toetsweken? Of toetsen hele jaar door?Er zijn 4 toetsweken
Mag je iemand opgeven met wie je graag in de klas zou willen?Ja, na plaatsing is het mogelijk om op het inschrijfformulier de voorkeur op te geven bij wie in de klas
Zijn alle Mavo en Mavo/Havo lessen op uw locatie? Of moeten de kinderen op de andere locatie af en toe gaan? Alleen de gymlessen en enkele stroomlessen zijn op een andere locatie.
Wordt iedereen geplaatst in de stroom die ze willenIn principe wel.
Wat voor toetsen kan je krijgen?Schriftelijke overhoringen, mondelinge toetsen, tekst verklaren, toetsen per vak of praktijktoetsen.
Wat houdt science in?Bij de sciencestroom leer je in onze scienevleugel van alles over natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, wiskunde en informatiekunde. Je gaat leren onderzoeken, programmeren, bouwen meten, (technisch) ontwerpen en dingen maken. Je maakt daarbij gebruik van moderne apparatuur als lasersnijders, 3D-printers, vinylsnijders, microcomputers, robots, etc.
Science houdt in dat je onderzoekend lerend bent met vraagstukken over programmeren, ontwerpen, licht en geluid. Op de site staat een filmpje over de science-stroom. Zij kunnen dat veel beter uitleggen.
Zou het niet logisch zijn om leerlingen te plaatsen op basis van bv een ontwikkel assessment? Zodat je als leerling goede aansluiting vindt op een school die past? Loting lijkt zo ouderwets? Ja, dat zou logisch zijn. Om gelijke kansen te behouden heeft de BOVO- voor een systeem van centrale matching en loting gekozen. Helaas, wij kunnen de BOVO-procedure als school niet aanpassen.
Kan je ook paardrijden als je de sportstroom doet?Helaas, paardrijden zit niet bij de sportstroom. Jammer!
Als je blijft zitten mag je dan op school blijven?We gaan ervan uit dat leerlingen niet kunnen blijven zitten. Bij hoge uitzondering wel (bijvoorbeeld bij ziekte of een heftige thuissituatie).
Hoe weet je naar welk lokaal je moet?Staat in Magister in je agenda
Dat staat in Magister. Dat is een app waar je rooster instaat, jouw huiswerk, de lokalen en jouw cijfers. Ouders kunnen ook inloggen…. Zo kunnen ze jou in de gaten houden (😉)
Is er in de zomer buiten gym?Ja, in de zomer is er buiten gymJa, bij de Quick velden. We gaan daar op de fiets heen. Je moet dus wel goed kunnen fietsen.
Ik zie rode shirts/sweaters, dragen de leerlingen dat als uniform?Nee, alleen tijdens de gym-lessen.
Komen er binnenkort toch mogelijkheden voor een fysieke rondleiding?Daar zijn we druk mee….
Is er ook huisbegeleiding binnen de school mogelijk?Dat wordt geregeld door een externe partij; Lyceo.
Klopt het dat jullie een eigen korfbalteam hebben?Nee, dat klopt helaas niet. Er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben wel een top-korfballer als lo-docent. Wie weet, komt dat eigen team er wel!
Is een specifiek inschrijfbeleid van toepassing voor de broertjes of zusjes van huidige leerlingen? Ja, heb je een broer of zus op de Populier, dan ben je automatisch geplaatst.
Wat vond je het leukste kamp?Het brugklaskamp was superleuk!
Wat gebeurt er als je je huiswerk niet op tijd af hebtDe eerste keer niet zo veel. Het is natuurlijk ook de vraag waarom je het niet gemaakt hebt. ‘Geen zin’ is natuurlijk geen reden. Het niet begrijpen, verdient extra uitleg. Bij meerdere keren geen huiswerk af volgt een gesprek met mentor en/of ouders.
Hoeveel plaatsen zijn er en hoe verhoudt dat zich de afgelopen jaren met het aantal aanmeldingen? Er zijn 110 plaatsen. We hebben de afgelopen jaren een over aanmelding gehad. Dat wil niet zeggen dat wij dat dit jaar weer hebben.
Hoe gaat de begeleiding naar vervolgonderwijs?De leerlingen werken met Qompas aan een LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Stap voor stap leren zij waar hun kwaliteiten liggen, welke keuzes er mogelijk zijn en welke weg zij kunnen bewandelen.
Kunt u iets vertellen over T&T? Kun je dit kiezen net zoals science, cultuur etc.?Ik zou heel veel kunnen vertellen over T&T. Het is een relatief nieuw vak. Waar samen ontwerpen vanuit een opdracht centraal staat.
Is er een grote buitenruimte waar ze in de pauze kunnen zijn?Leerlingen kunnen rond het gebouw pauze houden. Er is een klein schoolplein
Mag groep 7 ook komen kijken?Helaas, dat kan helaas niet.
Leuke uitzending. Wilde ik net vragen of er nog meer rondleidingen komen. Bedankt voor alle infoGraag gedaan!
Fijne avondJullie ook.
Bedankt voor jullie voorlichtingsavondDank je wel!
Bedankt was duidelijk en leuk gedaanDank je wel!