Welkom,
De Populier is in de afgelopen jaren snel gegroeid. Deze groeifase is voorbij, maar als ambitieuze school blijven wij werken aan onze kwaliteit. We willen dat onze leerlingen goed les krijgen. Daarom werken wij onder het motto: Samen doen we het beter!

Wij werken volgens de LeerKRACHT-principes en nieuwe collega’s worden uitstekend begeleid. Een korte toelichting is wellicht op zijn plaats.

De kwaliteit van het onderwijs aan het Christelijk College De Populier is prima. Wij vinden dat belangrijk en besteden daar veel aandacht aan. Volgens ons is de man/vrouw voor de klas bepalend voor die kwaliteit en daarom hebben we gekozen voor het concept LeerKRACHT. LeerKRACHT is inmiddels een begrip in onderwijsland. Kernelementen zijn: bij elkaar in de les kijken en samen lessen ontwerpen (leren van en met elkaar.)

Wij nemen onze leerlingen serieus en zorgen ervoor dat ze gehoord worden. Iedere docent heeft hierin een rol.

We verwachten dat onze nieuwe collega’s meedoen in het zogenaamde inductiearrangement (drie jaar lang begeleiden wij intensief de nieuwe collega’s en zorgen we voor ondersteuning en scholing op allerlei gebied). Onze Bossen hebben dit arrangement met de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld en voor dit initiatief ontvangen wij in Nederland veel waardering.

Wij zoeken collega’s die vakbekwaam zijn, die leerlingen weten te inspireren en die zichzelf willen verbeteren. Voel je je aangesproken en zou je op De Populier willen werken dan kun je je open sollicitatiebrief en curriculum vitae mailen aan: info@depopulier.nl t.a.v. R. van Oevelen, rector.

Actuele vacatures
Op dit moment hebben wij, per direct, een vacature voor:
→ Roostermaker 
Samen met twee andere roostermakers werk je in ons gebouw aan de Populierstraat. Daar worden ook de roosters voor het mavo-gebouw gemaakt. In overleg worden de werkzaamheden verdeeld. Er moeten allerlei soorten roosters gemaakt worden zoals dagroosters, vergaderroosters en toetsroosters en eens per jaar het lesrooster waarop diverse malen aanpassingen nodig zijn.
Op dit moment hebben we een vacature voor 0,4 FTE, maar op termijn zal de betrekking mogelijk uitgebreid kunnen worden tot 1,0 FTE.
De werkdagen en -tijden zullen in overleg bepaald worden.
Meer informatie over deze vacature is te vinden op Meesterbaan. Sollicitaties met CV kunnen t /m 18 november via Meesterbaan gericht worden aan Karin Janse, hoofd organisatie. In de week van 25 november zullen er met een viertal kandidaten gesprekken gevoerd worden.

Stages
De Populier is aangesloten bij de Opleidingsschool Haaglanden. We werken hierin met een aantal andere scholen en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen om stagiairs zo optimaal mogelijk voor te kunnen bereiden voor het docentvak. Ben je geïnteresseerd in een stage op De Populier? Geef je voorkeur dan aan bij het stagebureau van je eigen lerarenopleiding. Kijk voor meer informatie over de begeleiding bij ons op school bij ´Werken op De Populier´.