Werken op de Populier
Op de Populier dagen leerlingen en medewerkers elkaar uit. Wij geven nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen een plek in ons onderwijs. Wij zijn creatief, nieuwsgierig en werken samen. Leerlingen en medewerkers groeien door samenwerking. Ons motto is: “Samen doen we het beter”.  Op het gebied van docent- en studentbegeleiding vertaalt dit motto zich naar een goede samenwerking tussen leerlingen, docenten, directie en docentenopleidingen wat in onze optiek bijdraagt aan het creëren van een krachtige leeromgeving voor iedereen die bij de school betrokken is.
De Populier maakt sinds enkele jaren deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Dat houdt in dat onze schoolopleiders naast stages, ook een deel van het curriculum verzorgen voor studenten van de TU-Delft, het Iclon en de HR. Aan een opleidingsschool worden hoge eisen gesteld. Zo hebben wij naast twee Velon-gecertificeerde schoolopleiders, ook gecertificeerde werkplekbegeleiders die speciaal zijn opgeleid om zorg te dragen voor het begeleiden van studenten en docenten op hun eigen vakgebied.
Samen met de Universiteit van Groningen hebben onze schoolopleiders onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van docenten. De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons veel inzicht in de behoeften van docenten gedurende de verschillende stadia van hun loopbaan. Deze inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van een inductiearrangement welke door de Universiteit van Groningen is uitgeroepen tot “best practice”.  Een van de doelen van het inductiearrangement is dat alle nieuwe docenten, ervaren of niet, zich snel thuis voelen op onze school zodat ze hun werk op een goede en plezierige manier kunnen doen. Daarnaast willen wij docenten ondersteuning bieden op het gebied van professionalisering. De ontwikkeldoelen van de nieuwe docenten onderling verschillen natuurlijk enorm. Waar startende docenten nog regelmatig bezig zijn met het zich eigen maken van de 5 rollen van de docent, hebben meer ervaren docenten vragen op het gebied van differentiatie of mentoraat. Scholing voor docenten is dus net als scholing voor onze leerlingen: maatwerk!
Wat betreft scholing voor nieuwe en zittende collega’s maken wij veelvuldig gebruik van de expertise binnen onze school, de nauwe contacten met de opleidingsinstituten (Tu-Delft, Iclon, HR) en de alfa/bèta en gamma platformen via het regionaal steunpunt Leiden.

Voor meer informatie klik op onderstaande links:

Inductie op de Populier

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GkHrrQ-l-qM

http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1117&fromno=879

Leerkracht en lesgeven

https://youtu.be/0KYlbACCjsY

Stage op de Populier
Op de Populier dagen leerlingen en medewerkers elkaar uit. Wij geven nieuwe kennis, inzichten en ontwikkelingen een plek in ons onderwijs. Wij zijn creatief, nieuwsgierig en werken samen. Leerlingen en medewerkers groeien door samenwerking. Ons motto is: “Samen doen we het beter”. Op het gebied van docent- en studentbegeleiding vertaalt dit motto zich naar een goede samenwerking tussen leerlingen, docenten, directie en docentenopleidingen wat in onze optiek bijdraagt aan het creëren van een krachtige leeromgeving voor iedereen die bij de school betrokken is.
De Populier maakt sinds enkele jaren deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Scholen die in een opleidingsschool samenwerken bieden een goed leer-werktraject met uitstekende begeleiding. Onze opleidingsschool loopt voor op de ontwikkelingen van de sector. Aan een opleidingsschool worden dan ook hoge eisen gesteld. Zo hebben wij naast twee Velon-gecertificeerde schoolopleiders, ook gecertificeerde werkplekbegeleiders die speciaal zijn opgeleid om zorg te dragen voor het begeleiden van studenten en docenten op hun eigen vakgebied.
Naast stages, verzorgen wij ook een deel van het curriculum voor studenten van de TU-Delft, het Iclon en de HR. In ons opleidingsplan is er sprake van een doorlopende leerlijn, die in de praktijk zijn nut bewezen heeft. Uiteraard bieden wij waar mogelijk de optie tot maatwerk.
Het is goed mogelijk dat je na afloop van je opleiding doorgaat in een baan op onze school of op een van de partnerscholen binnen de OSH. Want een ding is zeker: in de regio Haaglanden zijn er de komende jaren veel lerarenvacatures.
Los van het prachtige programma dat aangeboden wordt door de opleidingsschool, mogen studenten ook gebruik maken van het inductie arrangement van de Populier. Samen met de Universiteit van Groningen hebben onze schoolopleiders onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van docenten. De uitkomsten van dit onderzoek bieden ons veel inzicht in de behoeften van docenten gedurende de verschillende stadia van hun loopbaan. Deze inzichten hebben geleid tot het ontwikkelen van een inductiearrangement welke door de Universiteit van Groningen is uitgeroepen tot “best practice”. Een van de doelen van het inductiearrangement is dat alle nieuwe docenten, ervaren of niet, zich snel thuis voelen op onze school zodat ze hun werk op een goede en plezierige manier kunnen doen. Daarnaast willen wij docenten (in opleiding) ondersteuning bieden op het gebied van professionalisering. De ontwikkeldoelen van de nieuwe docenten onderling verschillen natuurlijk enorm. Waar startende docenten nog regelmatig bezig zijn met het zich eigen maken van de 5 rollen van de docent, hebben meer ervaren docenten vragen op het gebied van differentiatie of mentoraat. Scholing voor docenten is dus net als scholing voor onze leerlingen: maatwerk!

Wat betreft scholing voor stagiair(e)s, nieuwe en zittende collega’s maken wij veelvuldig gebruik van de expertise binnen onze school, de nauwe contacten met de opleidingsinstituten (Tu-Delft, Iclon, HR) en de alfa/bèta en gamma platformen via het regionaal steunpunt Leiden.
Voor meer informatie klik op onderstaande links:

Opleidingsschool Haaglanden

www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Inductie op de Populier

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GkHrrQ-l-qM

http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1117&fromno=879

Leerkracht en lesgeven

https://youtu.be/0KYlbACCjsY