In onze schoolgids is onder andere informatie te vinden over kwaliteitszorg, schoolregels, ouderbijdrage, rechten, plichten en verzekeringen, resultaten, verzuim, veiligheid, inspraak, meldplicht en andere juridische zaken.