01 juni 2021

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar wat gebeurt er eigenlijk met al die stapels eindexamens die na afloop van een examen ingeleverd worden bij de surveillant? Welnu, je raadt het misschien al, die gaan direct naar de docent die jou voorbereid heeft op je examen. Hij/zij heeft soms een bestelbus nodig om al het nakijkwerk thuis te krijgen. Vervolgens volgt er dagenlange eenzame opsluiting tot alles tot in detail is nagekeken. Het aantal punten wordt ingevoerd in een systeem, waarna het nagekeken eindexamenwerk naar een andere docent in Nederland verzonden wordt. Deze onbekende wordt ook wel de tweede examinator genoemd. Hopla, dit betekent dus wéér een stapel nakijkwerk, dit maal van leerlingen die de docent niet kent. Als hij/zij zich ook door de nieuwe lading eindexamens heeft geworsteld, worden de cijfers van de leerlingen door beide examinatoren besproken en definitief genoteerd. Of de docent dan kan chillen? Nee, want dan liggen de herkansingen alweer te wachten op een beoordeling.