16 maart 2023

Afgelopen maandag en dinsdag hebben alle MH1 brugklassen de voorstelling Shame & Share mogen beleven in de aula op school. Tijdens de voorstelling werden de leerlingen geconfronteerd met groepsdruk en de effecten van cyberpesten. Na afloop bespraken we met elkaar wat de effecten van cyberpesten zijn, welke rol je daar als individu in speelt en natuurlijk over omgang met sociale media. Tijdens de mentorlessen zal er gevolg worden gegeven aan het onderwerp. Na afloop werden ook de ouders van onze leerlingen getrakteerd op een stukje van de voorstelling. Aan de hand van stellingen bespraken we globaal het gebruik van sociale media onder jongeren en wisselden we ervaringen uit omtrent het gebruik en misbruik van sociale media. Het waren twee intense, maar absoluut leerzame dagen!