18 maart 2021

De leerlingen die in dit coronajaar eindexamen hebben gedaan, zullen waarschijnlijk nooit meer een dienst bij kunnen wonen in de Houtrustkerk of een nachtje door kunnen brengen in The Hague Marriott Hotel of in het Leonardo Royal Hotel zónder te denken aan hún examenjaar 2021. In tegenstelling tot andere eindexamenleerlingen die tot nu toe altijd hun SE’s op school maakten, bogen de examenkandidaten van het afgelopen schooljaar zich over de schoolexamens in de meest vreemde settings. Wie had er nu ooit gedacht een schoolexamen te maken in de kerk of in een hotel? Waarschijnlijk helemaal niemand. Ondanks de buitengewone omstandigheden waarin de examens afgelegd worden, gaven de examenleerlingen aan er het volste vertrouwen in te hebben dat zij dit bijzondere jaar mét diploma en zonder corona af te sluiten. En dat is ze gelukt!