04 juni 2024

Vandaag zijn de leerlingen uit mavo 3 met biologie in hun profiel naar Blijdorp afgereisd. In groepjes van drie bezochten de leerlingen vier verschillende continenten waar zij het gedrag van verschillende dieren moesten observeren en noteren. De opdracht was gebaseerd op de thema’s ‘gedrag’ en ‘ordening’, onderwerpen die ze tijdens de lessen behandeld hadden. Het was voor de leerlingen een leuke uitdaging én een verrijking om de lesstof uit het boek te kunnen vergelijken met de werkelijkheid!