27 maart 2024

De paasviering van dit jaar stond in het teken van het thema “Samen zorgend voor onszelf”. De bijeenkomst in de aula was niet alleen bedoeld om samen stil te staan bij Pasen, maar ook om verbondenheid, hoop en veerkracht te belichten. Speciale aandacht werd besteed aan het welzijn van jongeren, die vaak worstelen met hun identiteit en de hoge verwachtingen die de maatschappij in hun belevenis oplegt. Met SIRE-filmpjes, leerlingencollages, muziek en verhalen werd de kracht van verbinding benadrukt. Samen kunnen we ernaar streven om vreugde te vinden in kleine dingen, geluk te omarmen en vertrouwen te hebben in de toekomst, zelfs in tijden van duisternis. Na afloop van de viering werd er gecollecteerd voor STEK, een organisatie die zich inzet tegen armoede en onrecht.