22 april 2022

Op 22 april is de Ouderbrief verstuurd naar alle ouders/verzorgers. In de Ouderbrief staat informatie over het reilen en zeilen op De Populier gedurende de afgelopen twee maanden. In elke editie komt een aantal vaste items (o.a. personalia, activiteiten) aan bod en worden berichten geplaatst van zowel de directie, ouders als leerlingen. Via deze link is de Ouderbrief van april 2022 te downloaden. Ook de voorgaande Ouderbrieven lezen? Ga dan naar de pagina ouders.