16 december 2019

Haags Studiepunt biedt op dagelijkse basis huiswerkbegeleiding, bijlessen en coaching aan op het Chr. College De Populier. Persoonlijke aandacht, het bieden van structuur, een rustig leerklimaat en een positieve benadering, leggen de basis voor leerlingen om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan. In de Populierstraat en in de Dunklerstraat staat een professioneel team van begeleiders klaar, die de leerling op een laagdrempelige wijze benadert. Wilt u meer informatie of wilt u uw zoon/dochter direct aanmelden? Neem dan contact op met Puck de Quant (HAVO/VWO) of Silke Eyt (MAVO). Doet u dit voor 31 januari, dan krijgt u 10% korting op de eerst maand huiswerkbegeleiding, bijlessen of coaching.