26 augustus 2023

De leerlingen van De Populier mogen geen fietsen of scooters buiten het terrein van De Populier stallen. Zet je fiets/scooter dus altijd in de daarvoor bestemde fietsrekken/scootervakken in de kelder!