20 december 2022
Met het aansteken van de vier adventskaarsen begon vandaag de viering in de Maranathakerk waarbij werd stilgestaan bij Jezus’ geboorte. Het thema van de kerstviering dit jaar was ‘Laat je horen – Goed nieuws’.
Tijdens de kerstdienst werd gesproken over de bijdrage die ieder mens kan leveren aan onze samenleving. Ook jij kunt iets zeggen en doen, ook jij kunt goed nieuws brengen. Stel jezelf daarbij wel altijd de vraag of het aardig is wat je zegt of doet. En is het nuttig wat je zegt of doet?
Er werd gezongen en de leerlingen konden genieten van prachtige beelden. Natuurlijk werd ook het kerstverhaal voorgelezen met de hulp van verschillende leerlingen en werden er kerstkaarten voor elkaar geschreven.

Tenslotte was er ook een call-to-action: het steunen van de voedselbank met de actie “Geef warmte”. Door de hoge gasprijzen is er nog meer armoede in Den Haag dan in voorgaande jaren. Om mensen die het minder breed hebben de winter door te helpen, zamelden de leerlingen voedsel in. Ook werd er 120 euro opgehaald.