11 maart 2022

In theater De Nieuwe Regentes hebben onze brugklassers met eigen ogen kunnen zien wat het gebruik van sociale media met ons doet. De leerlingen werden door het dansgezelschap van Lonneke van Leth Dans uitgedaagd om na te denken over de positieve én de negatieve kanten die kleven aan het gebruik van sociale media. Wat voor goeds heeft het ons gebracht, en waar zit het gevaar? In ‘Is dit echt?!’ liepen realiteit en verwachtingen continu door elkaar. De vraag die dan ook telkens opdoemde was: “Wat is nog echt”? Of is alles nep en een afspiegeling van datgene wat we graag zouden willen zien? We willen graag succesverhalen lezen, maar is dat realistisch? En wat doet dat met mensen die falen? Mag je nog wel falen? Vraag het onze brugklassers, zij weten nu wellicht het antwoord.