16 november 2021

De afgelopen dagen waren onze bruggers druk in de weer met micro-organismen, inktvissen ontleden en determinatie-spelletjes spelen. Voor het vak biologie moesten de leerlingen zich een dagdeel lang storten op hét groot practicum biologie waarbij de lesstof van hoofdstuk een uit het boek op verschillende manieren tot leven gebracht werd. Het allergrootse nut van dit practicum was dat leerlingen door het doen, zien en ervaren, beter zouden begrijpen wat de theorie inhoudt. En dat is gelukt! Zo gingen onze leerlingen 4 lesuren aan de slag met 4 verschillende onderdelen. Er werden posters gemaakt over micro-organismen die betrokken zijn bij het maken van een voedingsmiddel, er vond een demonstratie inktvis ontleden plaats, er werden verschillende celkenmerken bekeken met de microscoop en er werd geoefend met determineren in de vorm van het spelletje ‘wie ben ik’. Hoe leuk kan leren zijn! Interesse won het van de inktvislucht en er zijn veel nieuwe dingen geleerd. Leerlingen waren dan ook erg enthousiast.