09 juni 2022

Het was voor de examenleerlingen die het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak hebben voltooid een spannende dag. Vandaag kregen zij de uitslag! Rond het middaguur werden zij door hun mentor gebeld en kregen ze te horen of ze geslaagd of gezakt zijn of dat zij nog een herkansing moeten doen. Vervolgens werden de geslaagde kandidaten op school met champagne onthaald door de mentoren, teamleiders en de docenten en kregen alle eindexamenleerlingen hun cijferlijst. Leerlingen die gebruik maken van het tweede tijdvak, krijgen de uitslag op vrijdag 1 juli.