05 oktober 2019

Onder bezielende leiding van mevrouw Bronsteijn hebben onze tweedeklassers voor het eerst met de gasbrander gewerkt tijdens de scheikundeles. De leerlingen vonden het fantastisch om met dit apparaat aan de slag te mogen. De docent was zo trots op hun enthousiaste deelname dat zij dit feestelijke moment met de camera heeft vastgelegd.